Nieuwe collega’s team Participatie en team Jeugd

12 januari 2022

Op 10 januari 2022 zijn 3 nieuwe adviseurs bij RadarAdvies gestart: Shermin Amiri, David van Wesel en Tim van Kleef. Allen zeer ervaren in het opgave- en oplossingsgericht werken, met name bij maatschappelijke vraagstukken.

Shermin Amiri

Shermin AmiriShermin is specialist op het gebied van integratie en statushouders, niet alleen op maatschappelijk en juridisch vlak, maar ook als ervaringsdeskundige. Opgeleid tot jurist in Iran, heeft Shermin zich ondertussen een stevige plek in de Nederlandse samenleving verworven. “Ik ben altijd op zoek geweest naar posities waar ik mijn invloed, gedrevenheid, expertise en kennis kan gebruiken om bij te dragen aan betere wereld voor iedereen.”

Shermin studeerde sociaal juridische dienstverlening en volgde verschillende leiderschapsprogramma’s. Hij werkte zich onder andere op tot senior teamleider asiel en integratie bij Vluchtelingenwerk Nederland. Hij werkte de laatste jaren als coach, adviseur en strategisch projectleider bij verschillende nieuwkomersinitiatieven en organisaties, waaronder tot voor kort bij de gemeente Rotterdam als coach van zowel nieuwkomers als medewerkers rondom integratie en de nieuwe Inburgeringswet. Daarnaast is hij onder meer als adviseur Inclusie actief binnen het Persian Dutch Network in Amsterdam. En is hij actief in het landelijk bestuur van D66 en de Adviesraad COA.

Bij RadarAdvies volgde Shermin in 2021 de online workshop inclusie. “Het creëren van een inclusieve samenleving is de drijfveer achter alles wat ik doe. In de afgelopen jaren heb ik de kans gehad om verschillende organisaties van binnenuit te leren kennen. Dat heeft me bijzondere inzichten opgeleverd in de vraagstukken waarmee mensen, bestuurders, beleidsmakers en de uitvoerders worstelen. Inclusiviteit kan in mijn optiek antwoord geven op moeilijke vraagstukken in het sociaal domein. Daar zet ik me graag voor in!” Shermin gaat aan de slag bij team Participatie.

David van Wesel

David van WeselDavid heeft al uiteenlopende mooie rollen in het sociaal domein mogen vervullen. Zijn stijl kenmerkt zich door voortdurend de verbinding te blijven zoeken. “Soms lijkt het of ideeën en visies van mensen ver uit elkaar liggen, maar als je in gesprek gaat, kom ik meestal tot de conclusie dat het eigenlijk vrij simpel is om mensen bij elkaar te brengen.”

David studeerde zowel geschiedenis als sociale filosofie aan de VU. Zijn loopbaan begon bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Daarna volgden er functies in het domein jeugd, veelal als projectleider. In Diemen coördineerde David het Jongerenwerk, werd manager van de Diemense welzijnsstichting en in Haarlem was hij beleidsmedewerker diversiteit en eenzaamheid. Naast zijn werk, richtte hij Jongeren in Bedrijf op. Hier bracht hij bedrijven zoals de NS met elkaar in gesprek over hoe het is om met laagopgeleide jongeren te werken.

David is een verbinder pur sang. En dat maakt hem, samen met zijn ervaring, een ideale match voor ons bureau. David leerde onze adviseurs via uiteenlopende opdrachten, door de jaren heen, kennen als oprecht betrokken en eigenzinnig waar het gaat om het werken aan duurzame oplossingen. “Het gaat mij niet alleen om het verbeteren van beleid. Het gaat om de effectieve oplossing in de praktijk; hoe krijg je echt iets voor elkaar. Daarvoor zet ik soms graag de theorie eerst even aan de kant en breng ik eerst de praktijk ter sprake.” David gaat aan de slag bij team Jeugd.

Tim van Kleef

Tim van KleefTims ervaring loopt uiteen van bedrijfskundige tot onderzoeker, van documentairemaker tot marketeer en van projectmanager tot coach. In alles houdt hij koers door zich niet te verliezen in data, maar de zaken mensgericht aan te pakken. Hij heeft de halve wereld gezien, gewerkt in Ghana en Panama, en kiest nu bewust voor het adviseurschap in Nederland: “Bij RadarAdvies heb ik een plek gevonden waar ik kan werken gedreven door mijn intrinsieke motivatie: zoveel als mogelijk met mijn kennis en kunde een positieve bijdrage leveren aan daar waar het beter kan in onze samenleving.”

Tim studeerde business information management aan de Erasmus Universiteit, bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit (met een specialisatie in ontwikkelingsstudies) en bracht een semester door aan de University of Cape Town. De afgelopen jaren was Tim onder andere werkzaam bij de Rainforest Alliance en bij het digitale agentschap Nubis. Als vrijwilliger is Tim bovendien coach van maatschappelijk kwetsbare jongeren en helpt hij statushouders hun weg in Nederland te vinden.

Bij RadarAdvies kijkt Tim vooral uit naar het doen van opdrachten voor verschillende vraagstukken in combinatie met zijn bedrijfskundige en mensgerichte blik. “Ik wil niet vastzitten in meerjarenplannen, maar mensen in positieve beweging krijgen om het samen op te lossen. Dit inhoudelijk sterke bureau is precies waar ik nu wil zijn.” Tim wordt lid van team Participatie.

Solliciteer ook!

Bekijk de vacature adviseurs sociale vraagstukken en solliciteer!