Vincent Vaseur

Senior adviseur

Expertises

Vincent is gedreven om mensen elkaars behoeften goed te laten begrijpen. Hiervoor kiest hij als een soort informatiemakelaar de beste strategische positie. Hij maakt informatie behapbaar, met name in moeilijke situaties of crisistijden.

Hij werkte als senior strateeg bij grote overheidsorganisaties, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en het Openbaar Ministerie. De onderwerpen op zijn agenda zijn nauwelijks veranderd: terrorismebestrijding, crisismanagement, radicalisering, polarisering en democratische rechtsorde.

In combinatie met zijn professionele ervaring speelt zijn etnische en culturele achtergrond en ervaring als topsporter altijd een bepalende rol in zijn werk. Opgeven is geen optie: hij streeft met een optimale voorbereiding en veel passie naar het beste resultaat.

Rollen

  • adviseur
  • voorzitter
  • dagvoorzitter
  • coördinator
  • projectmedewerker- en manager
  • beleidsmedewerker