Silke Lauteslager

Adviseur

Expertises

Profiel

Silke: “Ontmoeting is de eerste stap naar meer begrip voor elkaar en vanuit begrip is beter samenleven mogelijk. Ik wil binnen het sociaal domein bruggen slaan door mensen, systemen en processen met elkaar te verbinden. Zowel horizontaal (bruggen tussen verschillende groepen mensen) als verticaal (bruggen tussen beleid en praktijk).”

Met haar interdisciplinaire achtergrond en ervaringen op het gebied van jeugd en opvoedvraagstukken, werkt ze met passie voor het welzijn van kinderen en jongeren.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectmedewerker

Opleiding

  • Master Youth, Education and Society – Universiteit Utrecht
  • Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen – Universiteit van Amsterdam

Recente Projecten

  • Onderzoek naar de kwaliteit en de (kosten)effectiviteit van het aanbod in het preventief jeugdbeleid en strategisch advies voor monitoring en sturing op het aanbod.
  • Een kwalitatieve studie voor het verkrijgen van een eerste beeld van de omvang van de groep kinderen onder de 12 jaar in het regulier basisonderwijs die sterk problematisch gedrag vertonen.
  • Onderzoek naar het aanbod van bestaande interventies op het gebied van deradicalisering en disengagement.
  • Evaluatie van verschillende antiradicaliseringsaanpakken binnen gemeenten.