Pomme Woltman

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Pomme is sinds september 2012 in dienst bij Radar Advies in het team Jeugd. Sindsdien is ze bij verschillende jeugdprojecten en onderzoeken betrokken. Ze voert opdrachten uit variërend van effectmetingen van sociale initiatieven tot de coördinatie van mentorprojecten voor jongeren. Daarnaast is Pomme onderdeel van het team dat het Radicalisation Awareness Network (RAN) ondersteunt. RAN is een Europees netwerk van eerstelijnsprofessionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering en extreem geweld. Naast het uitwisselen van kennis en ervaringen en het verzamelen van best practices, formuleert dit netwerk beleidsaanbevelingen ter voorkoming en bestrijding van radicalisering.  Pomme is verantwoordelijk voor verschillende werkgroepen van eerstelijnsprofessionals.

Haar interesses liggen bij vraagstukken rondom jeugd zoals radicalisering, veiligheid, jeugdwerkeloosheid, voortijdig schoolverlaten en talentontwikkeling. Pomme is positief, een doorzetter, een verbinder en bovenal mensgericht.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectmedewerker, teambegeleider, projectcoördinator

Kwaliteiten

Analytisch, kritisch, creatief, leergierig, sociaal, ondernemend, betrokken, communicatief sterk en nieuwsgierig.

Opleiding

 • Master Sociale Psychologie, Universiteit van Amsterdam
 • Bachelor Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Recente projecten

 • Radicalisation Awareness Network (RAN), in opdracht van de Europese Commissie
  RAN is een netwerk van momenteel zo’n 5000 eerstelijnswerkers, zoals docenten, agenten en jongerenwerkers uit alle 27 EUlidstaten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook produceren we beleidsadviezen voor lidstaten, zoals onlangs, vanuit de werkgroep van gevangenispersoneel, over de detentie van verdachten en veroordeelden van terrorismemisdrijven of over de aanpak van terugkeerders of groepen rechts-extremisten. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt nu de 10 werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme. 
 • Goal! Amsterdam
  Mentorproject voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 – 23 jaar die de verbinding met school dreigen te verliezen. Doel van de coaching is het voorkomen van uitval, zowel schooluitval als maatschappelijke uitval. Pomme is sinds 2016 projectleider van Goal!
 • Sociale Waardebepalingen en rendementsmetingen
  Uitvoering van sociale waardebepalingen en rendementsmetingen, onder andere over een samenwerkingsproject in relatie tot een Woon Zorg Complex en een meting voor gemeenten in relatie tot zelfredzaamheid in combinatie met gemeentelijke ondersteuning.