Pomme Woltman

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Waar het gaat over maatschappelijke uitdagingen van nu en de toekomst werkt Pomme het liefst aan lange termijn oplossingen die de oorzaken van problemen aanpakken. Daarbij zet zij zich met name in voor de vroege preventie van radicalisering, waarbij het gaat om het versterken van weerbaarheid en het toerusten van professionals om kwetsbare groepen en individuen te herkennen en ondersteunen.

Als bedreven senior adviseur en onderzoeker weet ze oplossingen vakkundig te implementeren. Zo evalueert ze bijvoorbeeld niet alleen de effectiviteit van radicaliseringsaanpakken, maar is ze ook expert in het ontwikkelen van interventies binnen de vroege preventie van radicalisering. Daarbij vindt Pomme het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van de verschillende partners uit het sociaal en veiligheidsdomein, en onderbouwt ze haar werk evidence based. Dit bewerkstelligt zij met sterke sociaal sensitieve en communicatieve vaardigheden.

Pomme heeft een flinke dosis organisatiekracht en is procesmatig sterk. Ze heeft veel ervaring met het organiseren en begeleiden van on- en offline bijeenkomsten en het vinden van werkvormen om het juiste leereffect te bereiken bij verschillende doelgroepen.

Naast afwisselende opdrachten op het gebied preventie radicalisering en weerbare democratie werkt Pomme voor het Radicalisation Awareness Network (RAN). Binnen dit project begeleidt zij de werkgroep Youth & Education en heeft zij expertise ontwikkeld op de lokale aanpak, onderwijs, jeugdwerk en jongerenparticipatie.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectleider, procesbegeleider, trainer

Kwaliteiten

Proactief, analytisch, energiek, sociaal, overtuigend, creatief, sensitief, empathisch, betrokken, nieuwsgierig.

Opleiding

 • Master Sociale Psychologie, Universiteit van Amsterdam
 • Bachelor Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Recente projecten

 • Radicalisation Awareness Network (RAN), in opdracht van de Europese Commissie
  RAN is een netwerk van momenteel zo’n 5000 eerstelijnswerkers, zoals docenten, agenten en jongerenwerkers uit alle 27 EUlidstaten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook produceren we beleidsadviezen voor lidstaten, zoals onlangs, vanuit de werkgroep van gevangenispersoneel, over de detentie van verdachten en veroordeelden van terrorismemisdrijven of over de aanpak van terugkeerders of groepen rechts-extremisten. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt nu de 10 werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.
 • Ontwikkelen mentorproject ONEonONE
  ONEonONE is een mentorproject voor personen die gevoelig zijn voor radicalisering of in een beginstadium van het radicaliseringproces zitten. De doelstelling is deze personen, met de inzet van een mentor, te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun life skills waardoor zij (minimaal) niet verder radicaliseren en meer grip en inclusie in hun leven ervaren.
 • Evaluatie Aanpak preventie radicalisering Venlo
  Gemeente Venlo zet sinds 2016 actief in op de preventie van radicalisering. Vanuit de behoefte daarbij nog meer evidence based te werken, is aan RadarAdvies in 2020 gevraagd een evaluatie te doen van hun radicaliseringsaanpak. Bij deze evaluatie keken we allereerst naar de totale aanpak: zijn alle juiste partners betrokken? Wat gaat goed in de samenwerking, wat kan beter? En: wat mist er nog in de aanpak?
 • Goal! Amsterdam
  Mentorproject voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 – 23 jaar die de verbinding met school dreigen te verliezen. Doel van de coaching is het voorkomen van uitval, zowel schooluitval als maatschappelijke uitval. Pomme was van 2016 tot 2020 projectleider van Goal! Amsterdam. Na 2019 is de uitvoering gestopt.