Nora Achterbosch

Adviseur en onderzoeker

Expertises

Profiel

Nora is een energieke en doortastende adviseur. Het liefst werkt ze aan concrete positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie in de samenleving. Wat hebben mensen in een kwetsbare positie nodig? Hoe versterken we hen op een duurzame manier? Vragen die Nora nadrukkelijk benadert vanuit wat mensen zelf denken nodig te hebben én door voortdurende samenwerking met alle betrokken partijen.

Nora creëert overzicht en structureert perspectieven, doelen en acties om beweging aan te jagen. En is gericht op heldere en toegankelijke communicatie. Nora is altijd bezig met innovatieve manieren om dit te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het toepassen van vernieuwende onderzoeksmethoden zoals storytelling en een aantrekkelijke vormgeving van inzichten.

Expertises

Nora is een generalist met een focus op onderwerpen als de sociale basis en het voorliggend veld, communicatie, samenwerkingsopgaven, innovatief onderzoek en mensenrechten.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectmedewerker

Opleiding

  • Bachelor Liberal Arts & Sciences: Politieke Filosofie en Economie – Rijksuniversiteit Groningen
  • Master Human Rights & Democratisation – Global Campus of Human Rights
  • Master Conflict Studies & Human Rights – Universiteit van Utrecht

Projecten

  • Projectmedewerker: Ondersteuningsteam Buitenland (OTB) voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag – In opdracht van het ministerie van Financiën
  • Onderzoek: Ervaren effecten van het voorliggend veld
  • Strategisch advies: Van beschermd wonen naar beschermd thuis
  • Strategisch advies: Samenwerking Wmo

Publicaties