Marieke Megens

Senior adviseur, traineecoördinator

Expertises

Profiel

Sinds april 2000 is Marieke Megens adviseur bij Radar. Marieke is indertijd als sociologe afgestudeerd bij de vakgroep Arbeid en Organisatie Psychologie. Vervolgens heeft zij een aantal maanden als onderzoeker gewerkt op de universiteit.

Als adviseur/projectleider bij Radar heeft zij ervaring opgedaan in zowel het preventieve als het ‘zware’ zorgveld. De afgelopen jaren ligt de focus vooral op radicalisering en geeft ze onder andere trainingen met betrekking tot de preventie hiervan. Bij Radar houdt zij zich verder bezig met projecten op het terrein van coaching en mentoring, voortijdig schoolverlaten, jongerenparticipatie en risicojongeren.

Marieke communiceert op verschillende niveaus, heeft een proactieve opstelling en is gedreven, nuchter en accuraat. Zij heeft verschillende coachingsprojecten voor jongeren uitgevoerd en geëvalueerd.

Rollen

Projectmanager, adviseur, onderzoeker, beleidsmedewerker

Expertises

Jeugd en jongeren, preventie radicalisering, coachings- en mentorprojecten en jongerenparticipatie

Opleiding

  • Sociologie
  • Onderzoek aan de Universiteit van Tilburg

Publicaties

  • Coaches en mentoren – Van kansarm naar kansrijk
  • Coaching & Mentoring: Vrijwilligers coachen risicojongeren
  • Informele netwerken-ouders ondersteunen elkaar
  • Raad en Daad – Coaching vmbo-jongeren