Malon Peeters

Adviseur en onderzoeker

Expertises

Profiel

Enthousiast, nieuwsgierig en analytisch zijn woorden die Malon op het lijf geschreven zijn. Ze werkt met veel passie en energie aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Haar interdisciplinaire achtergrond en antropologische blik helpen haar een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Daarbij gaat ze praktijkgericht te werk: ze gaat zoveel mogelijk in gesprek met betrokkenen om gebaseerd op hun ervaringen tot nieuwe inzichten en breed gedragen oplossingen te komen. Ze heeft brede ervaring met onderzoek en projecten binnen het sociaal domein, waarbij ze een specifieke focus heeft op jeugdhulp, lokale teams, onderwijs en jongerenparticipatie.

Rollen

Onderzoeker, adviseur, projectleider

Opleiding

  • Research master Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation – Universiteit Utrecht
  • Bachelor University College Maastricht, focus op psychologie en sociologie – Universiteit Maastricht