Klaske Gonlag

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Klaske werkt als senior adviseur en onderzoeker bij RadarAdvies. Ze heeft ruime ervaring als interim-beleidsmedewerker en projectleider bij verschillende gemeenten op onderwerpen als jeugd, sociale zekerheid en welzijn. Voordat Klaske bij RadarAdvies ging werken heeft ze vijf jaar als beleidsonderzoeker bij de gemeente Utrecht gewerkt.

Rollen

Interim beleidsmedewerker, beleidsadviseur, beleidsonderzoeker en projectleider

Kwaliteiten

Als beleidsmedewerker is Klaske goed in staat nieuwe wetgeving of ontwikkelingen binnen de maatschappij te vertalen in gemeentelijk beleid. Hierbij zoekt ze – in het kader van kwaliteit en draagvlak – graag afstemming met relevante betrokkenen binnen de gemeente en in de samenleving.

Klaske heeft een aansprekende schrijfstijl en houdt er bij het opstellen van rapporten en notities rekening mee wie de lezer is. Ze heeft ervaring met het opstellen van beleidsplannen, verordeningen, college- en raadsvoorstellen. Klaske vindt het van belang om, naast de beleidsontwikkeling, ook te zorgen voor de implementatie ervan. Ze heeft aandacht voor het leggen van verbindingen tussen én het committeren van management, beleid en uitvoering.

Klaske is creatief, analytisch en weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te onderscheiden. Ze werkt op een natuurlijke manier samen, onderhoudt op een effectieve manier interne en externe contacten op verschillende niveaus en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Klaske is een expert op het gebied van de decentralisatie van de jeugdzorg, werk en inkomen, de Participatiewet en welzijnsbeleid.

Opleiding

 • Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht
 • Algemene sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht

Recente projecten

 • Projectleider Participatiewet, gemeente Dongen
  Klaske is bezig met de voorbereidingen om de Participatiewet in 2015 goed te kunnen laten landen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de regio Hart van Brabant én met de andere twee decentralisaties (jeugd en awbz/wmo).
 • Beleidsadviseur decentralisatie jeugdzorg, gemeente Veenendaal
  Klaske is projectleider voor verschillende projecten op het gebied van de transformatie van de jeugdzorg. Hierbij gaat het onder meer om het trainen van professionals om het principe van één gezin één plan ook daadwerkelijk te laten landen in de werkpraktijk. Ook heeft ze het beleidskader ‘Zorg voor jeugd dichtbij’ geschreven en gaat ze nu aan de slag met de implementatie hiervan. Dit betreft onder andere de doorontwikkeling van het CJG en een pilot met wijkteams jeugd.
 • Projectleider evaluatieonderzoek aanpak jeugdwerkloosheid, iov ministerie SZW
  In dit onderzoek heeft Klaske de werkzame elementen en voorwaarden binnen de verschillende aanpakken van jeugdwerkloosheid in 30 regio’s in kaart gebracht. Deze informatie helpt beleidsmakers bij het opzetten en implementeren van effectieve projecten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Publicaties

 • De kracht van de regio
 • Estafette succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid
 • Regiosessies Jeugd