Karen Smit

Adviseur

Expertises

Profiel 

Karen is een adviseur met een drive om het sociaal domein een stap verder te helpen. Karen: “Sinds een paar jaar heb ik mijn zinnen gezet op de wereld van werk en inkomen.”

Karen is daadkrachtig en weet goed hoe ze een opdracht moet aanpakken. Haar motto: verbinden. Ze zoekt de samenwerking op tussen management, beleid en uitvoering, maar ook tussen gemeentelijke en maatschappelijke organisaties. Ze heeft oog voor de onderlinge verhoudingen en verschillende belangen en past haar communicatie hier op aan.

Karen is in staat om te komen tot de kern van de vraag en daaruit een praktische oplossing aan te dragen. Een coachende rol past goed bij Karen, net zoals projecten gericht op organisatieontwikkeling.

 • Domein overstijgende samenwerking
 • Bevordering van armoede preventie en re-integratie
 • Projectmanagement
 • Organisatieontwikkeling

Rollen

Projectleider, coördinator, adviseur, coach.

Projecten

 • Programmaraad: evaluatie Schakelpunt Landelijke Werkgevers
 • Opstellen nieuwe beleidskader participatie
 • Scenariobeschrijving en advies herinrichting van de Wsw
 • Opstellen inrichtings- en implementatieplan voor de herinrichting van de Wsw
 • Advies over de toekomstige positionering van een regionale sociale dienst in het sociaal domein
 • Oriëntatie op een overstap naar andere regionale samenwerkingsverbanden

Nevenactiviteiten

 • Taalmaatje bij Humanitas (2017)
 • Vrijwilliger in het psychosociaal team bij Stichting Bootvluchteling te Lesbos (2016)
 • Neuropsycholoog bij Mediant te Enschede (werkervaringsplaats) (2015)
 • Gedragskundige bij de Twentse Zorgcentra te Losser (stage) (2014)
 • Bestuurslid Sportraad bij de Universiteit van Twente (2013)