Jordy Krasenberg

Adviseur

Expertises

Profiel

Als gedreven adviseur, onderzoeker, projectcoördinator en trainer draagt Jordy bij aan diverse thema’s in het sociaal domein. Op het gebied van de preventie van radicalisering werkt Jordy met diverse professionals uit de gezondheidszorg, sociaal werk, jeugdhulp en het onderwijs samen om kwetsbare groepen te beschermen tegen terroristische groepen. Daarvoor draagt hij bij aan het opzetten van effectieve en efficiënte samenwerkingsverbanden en verandertrajecten. De laatste jaren houdt hij zich ook bezig met de rol van online preventie in het sociaal domein. Verder is hij al jaren actief op het gebied van integratie, met in de laatste jaren bijzondere aandacht voor de veranderopgave inburgering. Hij heeft een specifieke interesse in het overbruggen van de kloof tussen beleid en uitvoer.

Jordy is maatschappelijk betrokken met ervaring in het onderwijs, diverse ministeries, de (NGO) non-profitsector en het maatschappelijk werkveld. Sinds maart 2017 werkt hij bij RadarAdvies, waar hij diverse projecten uitvoert op het gebied van radicalisering, polarisatie, de veranderopgave inburgering en thema’s die raken aan zorg en veiligheid. Bij het Radicalisation Awareness Network werkt hij als adviseur en coördinator met in het bijzonder aandacht voor geestelijke gezondheid, online en onderwijs. Hij voelt zich thuis in een dynamische werkomgeving met projecten waarbij vernieuwing, ruimdenkendheid, zingeving en eigen verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Hij is communicatief, besluitvaardig en organisatorisch sterk.

Rollen

Adviseur, projectcoördinatie, onderzoeker en trainer.

Expertises

  • Preventie (online) radicalisering en polarisatie
  • Veranderopgave inburgering en integratievraagstukken

Opleiding

  • Master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief – Universiteit van Utrecht
  • Bachelor Geschiedenis – Universiteit van Amsterdam
  • Propedeuse Lerarenopleiding – Hogeschool Arnhem Nijmegen

Recente projecten