Jordy Krasenberg

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Als gedreven adviseur, onderzoeker, projectcoördinator en trainer draagt Jordy bij aan diverse thema’s in het sociaal domein. Op het gebied van de preventie van radicalisering werkt Jordy met diverse professionals uit de gezondheidszorg, sociaal werk, jeugdhulp en het onderwijs samen om kwetsbare groepen te beschermen tegen terroristische groepen. Daarvoor draagt hij bij aan het opzetten van effectieve en efficiënte samenwerkingsverbanden en verandertrajecten. De laatste jaren houdt hij zich ook bezig met de rol van online preventie in het sociaal domein. Verder is hij al jaren actief op het gebied van integratie, met in de laatste jaren bijzondere aandacht voor de veranderopgave inburgering. Hij heeft een specifieke interesse in het overbruggen van de kloof tussen beleid en uitvoer.

Jordy is maatschappelijk betrokken met ervaring in het onderwijs, diverse ministeries, de (NGO) non-profitsector en het maatschappelijk werkveld. Sinds maart 2017 werkt hij bij RadarAdvies, waar hij diverse projecten uitvoert op het gebied van radicalisering, polarisatie, de veranderopgave inburgering en thema’s die raken aan zorg en veiligheid. Bij het Radicalisation Awareness Network werkt hij als adviseur en coördinator met in het bijzonder aandacht voor geestelijke gezondheid, online en onderwijs. Hij voelt zich thuis in een dynamische werkomgeving met projecten waarbij vernieuwing, ruimdenkendheid, zingeving en eigen verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Hij is communicatief, besluitvaardig en organisatorisch sterk.

Rollen

Adviseur, projectcoördinatie, onderzoeker en trainer.

Expertises

 • Preventie (online) radicalisering en polarisatie
 • Veranderopgave inburgering en integratievraagstukken

Opleiding

 • Master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief – Universiteit van Utrecht
 • Bachelor Geschiedenis – Universiteit van Amsterdam
 • Propedeuse Lerarenopleiding – Hogeschool Arnhem Nijmegen

Recente projecten

 • Papendrechtse statushouders in beeld, onderzoek naar de lokale infrastructuur rondom statushouders (2021-2022)
 • Rekenkameronderzoek naar het beleid met betrekking tot statushouders in Raalte (2021)
 • Expert preventie radicalisering en tester van de European Observatory of Online Hate dashboard (2021-2023).
 • Gemeente Maastricht, adviesonderzoek naar preventie radicalisering en polarisatie in Zuid-Limburg, project leider (2020-2021)
 • UNODC, E-learning leermodules ontwerpen voor professionals die de opvang van terugkeerders uit een jihadistisch strijdgebied (2020-2021)
 • Europese Commissie, Civil Society Empowerment Programme, coördinator en trainer voor diverse trainingen aan NGO’s die zich bezig houden de preventie van radicalisering online (2020-2021)
 • Ministerie van Onderwijs Vlaanderen, adviesgroep expert omtrent project OnarVla dat ten doel heeft de online dimensie van preventiewerk in het onderwijs te brengen (2020-2022)
 • Gemeente Nijmegen, Organiseren van een webinar voor het netwerk van verbinders over Globale Kwesties, lokale effecten: #BlackLivesMatter en #COVID19 in Nijmegen, projectleider (2020)
 • A + O fonds: Gesprekleider diverse Werkateliers (2018-2020)
 • Europese Commissie, DG EMPL, The Mutual Learning Services, Study Visit on “Labour market integration of migrants” (2019)
 • Gemeente Opdam, Haalbaarheidsonderzoek Veranderopgave Inburgering (2019)
 • Programme on Extremism – Policy Brief: Preventing the Dissemination of Terrorist Content Online (2019)
 • Europese Commissie, Radicalisation Awareness Network (RAN) Education, coördinator werkgroep (2017-2020)
 • Europese Commissie, Civil Society Empowerment Programme, coördinator training seminars (2020)
 • Europese Commissie, Radicalisation Awareness Network (RAN) Health & Social Care, coördinator werkgroep (2017 – doorlopend)
 • Ministerie Binnenlandse Zaken, procesbegeleiding ten behoeve van de totstandkoming van convenant transparante financiering (2017-2018)
 • RNW Media, diverse training omtrent de preventie van radicalisering online aan journalisten uit diverse landen (2017-2019)
 • Europese Commissie, Civil Society Empowerment Programme, coördinator training seminars in 14 EU lidstaten (2017-2018)
 • ASKV, coördinator, projectactivering ongedocumenteerden (PAO) (2016)