John Boes

Senior adviseur

Expertises

Profiel

John is een energieke en ervaren adviseur. Hij is open en beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. John werkt volgens het idee “voor elk probleem bestaat een oplossing”, is snel ingewerkt en committeert zich aan het resultaat. Een goede sensibiliteit voor formele en informele organisatieprocessen is kenmerkend voor zijn manier van werken. Met zijn brede ervaring als lijn-, staf-, project- en interim-manager is hij sterk gericht op de samenwerking en resultaatgerichtheid binnen teams. Daarbij heeft hij veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Rollen

Project- en interimmanager en adviseur

Kwaliteiten

John is besluitvaardig en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Daarnaast heeft hij een goed gevoel voor humor en leeft hij volgens het principe ‘een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’. John heeft ervaring met verandermanagement en beschikt over een grote kennis van ketens in de sociale zekerheid. Hij is een expert op het gebied van projectmanagement, organisatievraagstukken en verandermanagement. Tevens heeft hij expertise op het gebied van sociale zaken, arbeidsmarkt en re-integratie, Sociale Zekerheid, de WWB en WSW.

Opleiding

 • Bedrijfskunde
 • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prince2
 • Diverse (management)trainingen en postdoctorale opleidingen

Recente projecten

 • Adviseur Herinrichting sociaal domein bij de gemeente Eindhoven
  Het verstrekken van organisatieadvies bij de inrichting van 2 nieuwe sectoren die het gehele sociale domein van de gemeente omvatten.
 • Projectleider Herinrichting sociaal domein bij de gemeente Deventer
  Verantwoordelijk voor het opstellen van het reorganisatieplan voor het sociale domein en de uitvoering daarvan.
 • Beleidscoördinatie Werk en Inkomen bij de gemeente Deventer
  John heeft hierin onder meer gewerkt aan het opstellen een Verbeterplan Vakontwikkeling, uitvoeren van Plan van aanpak Samenvoeging WBB/WIJ, opstellen plan van aanpak Herstructurering Wsw en opstellen plan van aanpak implementatie Wet Werken naar Vermogen.
 • Procesbegeleider uitbesteding Sociale Zaken bij de gemeente Tubbergen
 • Projectmanager Actieplan Jeugdwerkloosheid bij het Werkplein Deventer