Janet Vloothuis

Senior adviseur

Expertises

Janet is op haar best in een rol tussen beleid, uitvoering en politiek. Ze is gedreven om slimme samenwerkingen op te zetten rondom een specifieke opgave. Zowel intern en domeinoverstijgend, als extern met alle stakeholders. Ook met de mensen om wie het gaat.

Ze heeft een open blik en communiceert makkelijk op alle niveaus. Dat begint met goed luisteren. Daarna werkt ze strategisch aan een mensgericht resultaat. Ze blijft flexibel met ruimte voor creativiteit.

Feedback opdrachtgever

Teammanager Sociale Basis gemeente Amsterdam Caroline Spaander: “Janet is politiek sensitief. Ze weet hoe de gemeente werkt en dat is gewoon heel belangrijk. Ze heeft het hele project gedragen en tegelijkertijd waardevolle adviezen gegeven bij bredere interne overleggen.” Lees de klantcase projectleiding Buurtbudget Amsterdam-Noord  >

Rollen

 • adviseur
 • projecteider
 • onderzoeker
 • procesmanager

Opleidingen

 • Master Arbeids- en organisatiepsychologie (Universiteit van Amsterdam)
 • Cursus groeps- en leiderschapsontwikkeling (Defensiecollege, Zweden)
 • Cursus arbeidsrecht (Universiteit van Amsterdam)
 • Cursus sociale pedagogie (West University Zweden)

Projecten

 • Projectleider democratisering/buurtbudget (gemeente Amsterdam)
 • Projectleider Toekomstbestendig verenigingsbeleid (gemeente Dongen)
 • Projectleider Gemeenschappen-leernetwerk Polarisatie (ESS, Ministerie van SZW)
 • Projectleider Integraal beleidskader Vergrijzing 2022-2032 (gemeente Wijdemeren)
 • Adviseur Evaluatie gemeentelijk leernetwerk Polarisatie (ESS, Ministerie van SZW)