Hannie Dekker

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Hannie werkt vanaf 2001 als senior adviseur bij RadarAdvies. Ze heeft een zeer ruim aantal adviestrajecten uitgevoerd. Hierin heeft zij verschillende rollen vervuld zoals: programmamanager, adviseur en sparringpartner.

Kenmerkend voor Hannie is dat ze doelgericht werkt, meerwaarde wil leveren en gericht is op effectieve interventies.  Ze heeft een voorliefde voor het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen/best practices. Hannie richt zich in haar werk op het in beweging brengen van mensen en organisaties en de overdraagbaarheid van haar werk. Hannie is een echte teamplayer en kan in verschillende omgevingen functioneren.

Rollen

Projectleider, adviseur, onderzoeker

Kwaliteiten

Hannie combineert een verkennende en beschouwende houding met een scherpe, analytische blik. Ze komt snel tot de kern van wat er speelt, kan een vertaalslag maken naar de acties die nodig zijn en overziet het proces. Hannie functioneert daarnaast goed op verschillende niveaus en verbindt beleidsterreinen en beleid en uitvoering gemakkelijk met elkaar. De werkervaring van Hannie ligt binnen het sociale domein. Ze is inzetbaar op zeer uiteenlopende projecten.

Hannie beschikt over expertise op de gebieden van onder meer methodiekontwikkeling, professionalisering/vakmanschap, effectiviteit re-integratie, bedrijfsvoering, sociale werkvoorziening/sociale diensten  en jeugdwerkloosheid,  empowerment en regievoering door gemeenten.

Opleiding

Vrij doctoraal sociale wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Diverse trainingen

Recente projecten

 • Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen
  Voor de gemeente Achtkarspelen heeft Hannie het leerwerkbedrijf de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen opgezet. 
 • Villagedeals
  In 2017 heeft de VNG het initiatief genomen om Villagedeals op te zetten. De Villagedeals zijn gericht op innovatie in het sociaal domein bij gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Hannie was projectleider.
 • Project camerabeeldspecialisten Nationale Politie
  Hannie evalueert voor de Nationale Politie het project camerabeeldspecialisten, waarbij autistische jongeren in opsporingsonderzoeken grote hoeveelheden camerabeelden uitkijken. Met dit project heeft de poltitie de Cedris Waarderingsprijs gewonnen. Eerder was Hannie projectleider bij de pilots functiecreatie bij gemeenten en provincies. 
 • Toekomstscenario’s voor gemeenten
  aangaande de inrichting van sociale dienst en sociale werkvoorziening.