Esther Zuiderveld

Advieur en onderzoeker

Expertises

Esther is een betrokken, analytisch en communicatief sterke adviseur en onderzoeker. Voordat Esther bij RadarAdvies begon, deed ze werkervaring op binnen uitvoeringsorganisaties en een onderzoeksinstituut. Esther zet zich het liefst in voor vraagstukken rondom radicalisering en polarisering, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is ze zeer geïnteresseerd in menselijk gedrag binnen maatschappelijke vraagstukken.

Rollen

Adviseur, onderzoeker

Opleiding

MSc International Crimes, Conflict and Criminology – Vrije Universiteit Amsterdam
MSc Criminologie – Vrije Universiteit Amsterdam
BSc Criminologie – Erasmus Universiteit Rotterdam

Projecten

  • Radicalisation Awareness Network (RAN) in opdracht van de Europese Commissie
    RAN is een netwerk van momenteel zo’n 5000 eerstelijnswerkers, zoals docenten, agenten en jongerenwerkers uit alle 27 EU–lidstaten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook produceren we beleidsadviezen voor lidstaten, zoals onlangs, vanuit de werkgroep van gevangenispersoneel, over de detentie van verdachten en veroordeelden van terrorismemisdrijven of over de aanpak van terugkeerders of groepen rechts-extremisten. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt nu de 10 werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.

Publicaties