Ellen Radstake

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Ellen is een veelzijdig senior adviseur bij RadarAdvies in zowel haar rollen als haar expertisegebieden . Ellen heeft ruime ervaring opgedaan bij verschillende organisaties op het gebied van sociale zekerheid, zorg, welzijn en onderwijs. Haar kracht is dan ook om de integrale verbinding te maken tussen de verschillende beleidsterreinen binnen en tussen deze sectoren. Daarnaast is Ellen een ervaren projectleider die zowel procesmatig als inhoudelijk aansturing kan geven aan projecten van beleidsmatige en/of uitvoerende aard.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectleider, beleidsmedewerker, procesmanager

Kwaliteiten

Ellen drukt zich mondelinge en schriftelijke goed uit en kan communiceren op verschillende niveaus. Ze heeft uitstekende sociale vaardigheden, een sterk coördinerend vermogen, is initiatiefrijk en procesmatig. Ellen is ook een doorzetter, resultaatgericht en vertrouwenwekkend. Daarnaast is Ellen een expert op het gebied van de arbeidsmarkt, re-integratie, gesubsidieerde arbeid en participatie, armoedebeleid, toezicht en handhaving kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Tevens heeft ze expertise op het gebied van schuldhulpverlening, sociale werkvoorziening, ketensamenwerking, intergemeentelijke samenwerking en sturing en regie.

Opleiding

 • Train de trainer, Talenter
 • Training Coaching en Jobhunting, Hogeschool Fontys, Eindhoven
 • Post HBO, Begeleid werken/individuele trajectbenadering, Universiteit Utrecht i.s.m. STAB, Utrecht
 • Personeelswetenschappen, Katholieke Universiteit Tilburg
 • Propedeuse Psychologie, Katholieke Universiteit Tilburg

Recente projecten

 • Haalbaarheidsonderzoek naar regionale samenwerking
  Op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen , gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden
 • Beleidsadviseur Werk en Inkomen
  Gemeente Zoetermeer
 • Beleidsmedewerker Participatie
  Gemeente Oldebroek
 • Senior beleidsadviseur Wmo en Re-integratie
  Gemeente Meppel
 • Accountmanager Inburgering
  Ministerie van VROM/WWI regio’s Achterhoek, Drenthe en Utrecht
 • Adviseur Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang
  In opdracht van de VNG
 • Trainingsprogramma Nabij&Streng
  Met betrekking tot handhaving werk en inkomen, in opdracht van de gemeente Assen, Maastricht en Schiedam
 • ‘Ken uw bestand’ in opdracht van het RWI
  Praktijkstudie naar (on)mogelijkheden van gesystematiseerde voorselectie van WWB-gerechtigden naar werkgevers en re-integratietrajecten.
 • Rapport ‘Geïntegreerde inburgeringsintake’
  In opdracht van het Ministerie van VROM/WWI

Publicaties

 • Programmatisch handhaven