Ellen Radstake

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Ellen is een veelzijdig adviseur in zowel haar rollen als haar expertisegebieden. Ellen heeft veel ervaring opgedaan bij verschillende organisaties op het gebied van kinderopvang, armoedebestrijding, zorg, welzijn en onderwijs. Ellen is een ervaren projectleider, onderzoeker en trainer die zowel procesmatig als inhoudelijk aansturing kan geven aan projecten van beleidsmatige en/of uitvoerende aard.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectleider, beleidsmedewerker, procesmanager

Kwaliteiten

Ellen communiceert gelijkwaardig op verschillende niveaus, zowel mondeling als schriftelijk. Ze heeft uitstekende sociale vaardigheden, een sterk coördinerend vermogen, is initiatiefrijk en procesmatig. Ellen is ook een doorzetter, resultaatgericht en vertrouwenwekkend. Daarnaast is Ellen een expert op het gebied van de kinderopvang en voorschoolse educatie, arbeidsmarkt, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Opleiding

 • Train de trainer, Talenter
 • Training Coaching en Jobhunting, Hogeschool Fontys, Eindhoven
 • Post hbo, Begeleid werken/individuele trajectbenadering, Universiteit Utrecht i.s.m. STAB, Utrecht
 • Personeelswetenschappen, Katholieke Universiteit Tilburg
 • Propedeuse Psychologie, Katholieke Universiteit Tilburg

Recente projecten

 • Project Implementatie Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
  Communicatie- en implementatietraject ten behoeve van invoering van nieuwe kwaliteitseisen door de Wet IKK in opdracht van het ministerie van SZW. Een greep uit de producten:

  • de website;
  • informatiebijeenkomsten voor kinderopvangondernemers;
  • diverse video’s en vlogs;
  • verschillende brochures over de IKK-maatregelen;
  • nieuwsbrieven.
 • Organisatieadvies bij Sinne Kinderopvang BVAdviseur
 • Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang
  Het geven van een kwaliteitsimpuls aan het toezicht op en de handhaving van de kinderopvang, samen met de collega’s bij het expertisecentrum van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 • Regionale samenwerking kinderopvang
  Onderzoek naar de haalbaarheid van gemeentelijke samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang in opdracht van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden.

Publicaties