Clemens de Jager

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Clemens werkt vanuit een passie voor de samenleving en met een ruime ervaring in de dienstverlening rondom het thema werk. Hij heeft zowel in de profit als in de non profit sector managementervaring opgedaan. Daarnaast is hij vertrouwd en bekend met de bestuurlijke en ambtelijke omgeving. In zijn opdrachten houdt Clemens zich bezig met organiseren, implementeren en operationaliseren van verbindingen en processen. Clemens is zowel een onderhandelaar als een facilitator en door zijn ruime ervaring breed inzetbaar. Hij staat dicht bij de doelgroep en is direct, energiek en betrokken. Naast Radar werkt Clemens tevens als zelfstandige, onder meer in de interim-markt.

Rollen

Senior adviseur, voorzitter, projectleider

Kwaliteiten

Clemens voegt de daad bij het woord en gaat tot het uiterste om zijn doelen te bereiken. Tevens heeft hij oog voor de relationele context en kan zowel intern als extern snel vertrouwen opbouwen. Clemens is een communicator die met een groot gevoel voor humor mensen weet te verbinden en te enthousiasmeren. Daarnaast werkt Clemens vanuit een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en zal hij binnen zijn werk middelen zuinig en creatief inzetten. Clemens is tot slot een expert op het gebied van werk, armoede, jeugdwerkloosheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, aansluiting sociale met economische zaken en werkgeversdienstverlening.

Opleiding

 • IBO: Instituut voor Bedrijfskunde Opleidingen; hoofdopleiding Bedrijfskunde
 • ISW: Voorbereidend Hoger Management
 • Hbo Sociale Academie Opbouwwerk

Recente projecten

 • Projectleider herschikken vastgoed gemeente Leiden
  Realisatie 4 multifunctionele accommodaties (MFA’s) waaronder Het Gebouw, georganiseerd in samenwerking met huurders en bewoners
 • Projectleider activeringscentra en wijkbedrijven
  In Den Haag, Goes, IJsselstein, Culemborg, Tiel en Purmerend
 • Projectleider Regiosessies Jeugd en Jongeren in kwetsbare posities
  In de 30 arbeidsmarktregio’s, in opdracht van het Ministerie SZW.
 • Werkconferentie Samen voor jongeren
  Voor jongeren in kwetsbare posities, in opdracht van de VNG.
 • Projectleider Actieprogramma Jeugdwerkloosheid
  In ZHZ (1e ronde) en ZHC (2e ronde) en de evaluatie gedaan in Zaanstreek-Waterland.
 • Landelijk projectleider Aanpak arMOEDe
  In Zoetermeer, Amsterdam, Dongen, Dalfsen, Ommen en Hardenberg veel acties uitgevoerd met werkveld en bewoners
 • Interim medewerker in Purmerend
  Richting gegeven aan lokale en regionale werkgeversdienstverlening.

Publicaties

 • De kracht van de regio
 • Estafette succesvolle aanpakken Jeugdwerkloosheid
 • Rondkomen Hardenberg
  Eindrapportage van het armoedeproject in Hardenberg
 • De Kunst van het Rondkomen-Dalfsen
  De resultaten van onze gesprekken met bewoners
 • Regiosessies Jeugd