Chafik Chennouf

Senior adviseur

Expertises

Wat ik doe

Ik pak sociale vraagstukken op een waardegedreven manier aan en creëer positieve condities voor een duurzaam toekomstperspectief voor alle betrokkenen. Hierbij leg ik de nadruk op gemeenschappelijke waarden, langetermijnvisie en samenwerking.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik bekijk vraagstukken vanuit menselijke oogpunt. Eerst focus ik me met betrokkenen op gezamenlijke kernwaarden en daarna ontwikkel ik een langetermijnvisie. De strategie volgt met oog op duurzame verandering.

Waarom ik doe wat ik doe

Mijn persoonlijke ervaringen en diepgewortelde overtuigingen drijven me om te streven naar een rechtvaardigere en duurzamere toekomst voor iedereen. Wat iemands achtergrond ook is, iedereen moet voldoende kansen krijgen om volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Voorbeeldopdrachten

  • Procesbegeleider persoonsgerichte aanpak, gemeente Utrecht. Opdracht: opzetten proces- en casusregie voor vreemdelingen die voor overlast zorgen.
  • Programmamanager Amsterdams Centrum Ongedocumenteerden, gemeente Amsterdam. Opdracht: plannen, coördineren en beheren van activiteiten met betrekking tot toegang en deelname van de LVV in Amsterdam.
  • Coördinator opvanglocatie, Steunpunt Vluchtelingen ASKV. Opdracht: opzetten van een opvanglocatie voor ongedocumenteerden met een medische problematiek.