Caroline Lindner

Senior adviseur, manager

Expertises

Profiel

Caroline is senior adviseur en teammanager bij Radar. Zij is als adviseur meer dan 10 jaar actief in het sociaal domein. De laatste jaren beweegt ze zich met name op het terrein van zorg en welzijn. Caroline heeft brede projectmanagement- en advieservaring bij de overheid en non-profit organisaties. Daarnaast heeft ze ruime ervaring op het terrein van bestuurlijke vraagstukken en innovatietrajecten.

Rollen

Caroline is analytisch en mens- en resultaatgericht. Ze is een generalist met bijzondere interesse voor burgerparticipatie, sociale teams en innovatie. Haar kracht zit in het combineren van daadkracht en procesgevoeligheid en het gestructureerd aanpakken van plan tot en met uitvoering.

Expertises

  • Sociaal domein
  • Sociale teams
  • Burgerparticipatie

Opleiding

  • Biopsychologie (afgerond)
  • Neuropsychologie (afgerond)