Annelies Jansen

Adviseur

Expertises

Profiel

Annelies is een onderzoeker én een doener. Via gegronde analyse tot de kern komen, een visie vormen en daarmee vervolgens praktisch aan de slag gaan: dat is hoe Annelies het liefst werkt. Altijd zoekend naar verdieping. Vraagt zich af waar het echt om gaat en wat er speelt en stelt daarmee graag de juiste, soms kritische, vragen. Daarna is het tijd voor actie en uitvoering. Ze werkt vanuit een nuchtere houding en instelling. Daarin zie je haar Friese roots terug.

Typerend voor haar is haar verantwoordelijkheidsgevoel, met name voor de mensen om haar heen. Niet alleen in het werk, maar ook in de samenleving waarin zij zich via vrijwilligerswerk graag direct inzet voor de ander. Bijvoorbeeld door taalles te geven of door te koken voor mensen die dat zelf niet meer zo goed kunnen. In het hockeyveld is Annelies, net als in haar werk, een teamspeler. Een middenvelder die graag in teamverband speelt en achterhoede en aanvallers met elkaar verbindt. Veel sprintjes trekken voor het team, maar af en toe ook zelf voor de aanval gaan en scoren. Daaruit haalt zij voldoening.

Met een achtergrond in Sociale Geografie en Conflict Studies & Human Rights is Annelies als adviseur helemaal op haar plek binnen het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN), een project van de Europese Commissie dat wordt ondersteund en gecoördineerd door RadarAdvies. Door haar rol binnen de RAN-werkgroep over jeugd, families en gemeenschappen staat zij in direct contact met eerstelijns werkers uit het veld. Deze kennis en kunde op deze domeinen past zij ook toe op lokale niveaus in Nederland, onder andere op het gebied van primaire preventie, polarisatie en inburgering.

Projecten

  • Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) – handelingskader rondom de intocht van Sinterklaas
    De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is door RadarAdvies ondersteund bij het opstellen van een handelingskader rondom de organisatie van de intocht van Sinterklaas. Hierbij zijn verschillende burgemeesters geïnterviewd en input vanuit plenaire bijeenkomsten met burgemeesters en betrokken ambtenaren met in de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid (OOV) geanalyseerd. Al deze inzichten, wensen en knelpunten zijn verdisconteerd in het handelingskader.
  • Europese Commissie – Radicalisation Awareness Network
    Werkgroep Youth, Families and Communities
    RAN is een Europees netwerk van eerstelijns professionals die te maken hebben met radicalisering en extreem geweld. Annelies is onderdeel van het team dat het netwerk faciliteert en alle acht werkgroepen binnen de RAN ondersteunt in hun inhoudelijke programma’s rondom de preventie en bestrijding van radicalisering en extremisme.
  • Analyse situatie jongeren, aanbod en infrastructuur voor een gemeente.