Annelies Jansen

Adviseur

Expertises

Profiel

Annelies is een onderzoeker én een doener. Via gegronde analyse tot de kern komen, een visie vormen en daarmee vervolgens praktisch aan de slag gaan: dat is hoe Annelies het liefst werkt. Altijd zoekend naar verdieping. Ze vraagt zich af waar het echt om gaat en wat er speelt en stelt daarmee graag de juiste, soms kritische, vragen. Daarna is het tijd voor actie en uitvoering. Ze werkt vanuit een nuchtere houding en instelling. Daarin zie je haar Friese roots terug.

Typerend voor haar is haar verantwoordelijkheidsgevoel, met name voor de mensen om haar heen. Niet alleen in het werk, maar ook in de samenleving waarin zij zich via vrijwilligerswerk graag direct inzet voor de ander. Bijvoorbeeld door taalles te geven of door te koken voor mensen die dat zelf niet meer zo goed kunnen. Op het hockeyveld is Annelies, net als in haar werk, een teamspeler. Een middenvelder die graag in teamverband speelt en achterhoede en aanvallers met elkaar verbindt. Veel sprintjes trekken voor het team, maar af en toe ook zelf voor de aanval gaan en scoren. Daaruit haalt zij voldoening.

Met een achtergrond in Sociale Geografie en Conflict Studies & Human Rights is Annelies als adviseur helemaal op haar plek binnen het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN), een project van de Europese Commissie dat wordt ondersteund en gecoördineerd door RadarAdvies. Door haar rol binnen de RAN-werkgroep over jeugd, families en gemeenschappen staat zij in direct contact met eerstelijns werkers uit het veld. Deze kennis en kunde op deze domeinen past zij ook toe op lokale niveaus in Nederland, onder andere op het gebied van primaire preventie, polarisatie en inburgering.

Projecten

  • Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) – handelingskader rondom de intocht van Sinterklaas
    De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is door RadarAdvies ondersteund bij het opstellen van een handelingskader rondom de organisatie van de intocht van Sinterklaas. Hierbij zijn verschillende burgemeesters geïnterviewd en input vanuit plenaire bijeenkomsten met burgemeesters en betrokken ambtenaren met in de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid (OOV) geanalyseerd. Al deze inzichten, wensen en knelpunten zijn verdisconteerd in het handelingskader.
  • Radicalisation Awareness Network (RAN) in opdracht van de Europese Commissie 
    RAN is een netwerk van momenteel zo’n 5000 eerstelijnswerkers, zoals docenten, agenten en jongerenwerkers uit alle 27 EUlidstaten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook produceren we beleidsadviezen voor lidstaten, zoals onlangs, vanuit de werkgroep van gevangenispersoneel, over de detentie van verdachten en veroordeelden van terrorismemisdrijven of over de aanpak van terugkeerders of groepen rechts-extremisten. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt nu de 10 werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.  Annelies is onderdeel van het team dat het netwerk faciliteert en alle acht werkgroepen binnen de RAN ondersteunt in hun inhoudelijke programma’s rondom de preventie en bestrijding van radicalisering en extremisme.
  • Analyse situatie jongeren, aanbod en infrastructuur voor een gemeente.