Anne Plas

Adviseur

Expertises

Profiel

Anne werkt sinds 2018 bij ons. Haar blik en kunde blijft ze inzetten op thema’s als (o)ggz, vrijwilligers en organisatiestructuren. Anne is een echte verbinder, onderzoeker en analyticus. Zij heeft veel ervaring met kwalitatief onderzoek op zowel uitvoerend als organisatieniveau. Zij houdt zich graag bezig met thema’s waarbij advies, kwaliteit én strategie een rol spelen.

Recente projecten

  • Onderzoek naar wederkerigheid tussen vrijwilligers en zorgontvangers.
  • Het ontwikkelen en opzetten van een programma ter ondersteuning van gemeenten in het beschermen van de Democratische Rechtsorde en omgaan met ondermijning daarvan.
  • Het uitvoeren van interviews ten behoeve van een rekenkameronderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in Hilversum.
  • Inventarisatie van respijtzorgvoorzieningen.

Opleiding

  • 2016 Master Sociologie, cum laude – Vrije Universiteit Amsterdam
  • 2015 Master Bestuurskunde, besturen van zorgvernieuwing – Vrije Universiteit Amsterdam
  • 2010 Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening – InHolland Amsterdam