Matthijs den Otter

Adviseur en onderzoeker

Expertises

Profiel

Matthijs werkt als adviseur en onderzoeker graag aan complexe vraagstukken met een maatschappelijk belang. Met een achtergrond in bestuurskunde en theologie, maar ook vanuit een voormalig bijbaan als taxichauffeur in het zorgvervoer en leerlingenvervoer, is hij geïnteresseerd in de vraag hoe je als overheid op een goede manier ondersteuning regelt voor kwetsbare burgers.

Vanuit zijn ervaring op het gebied van advies, training, projectleiding en onderzoek houdt hij zich bezig met thema’s als de preventie van radicalisering en polarisatie, de transformatie van de jeugdhulp, het vormgeven en doorontwikkelen van sociale teams en met onderwijs.

Kwaliteiten

Strategisch, analytisch, proactief, sociaal, resultaatgericht, organisatiesensitief

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectleider, trainer, beleidsmedewerker, procesmanager

Voorbeelden van recente projecten

  • Ontwikkelen van een training voor beleidsadviseurs bij gemeenten: hoe de democratische rechtsorde te beschermen en versterken in het dagelijks werk
  • Actief bij verschillende gemeenten als adviseur op beleidsvraagstukken rondom jeugdhulp, van regionale inkoop tot de visievorming op toegang en lokale teams
  • Actief als onderzoeker rondom regionale samenwerkingsvraagstukken in het brede sociaal domein

Opleiding

  • Master Bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor Theologie (honours), Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam