Naar Adviseurs

Profielschets

Expert op het gebied van preventief jeugdbeleid, jeugdhulp en coaching & mentoring van jongeren. Sterk in projectleiding en -coördinatie. Heeft een proactieve, doelgerichte werkhouding en een scherp oog voor samenwerking.

Profiel

Breed inzetbaar door de diversiteit in haar werkervaring, waaronder:

  • projectleider coaching- en mentorprojecten voor kwetsbare jongeren;
  • methodiekontwikkeling rondom preventief jeugdbeleid en het werken met vrijwilligers;
  • coördinatie van lokale inkoop jeugdhulp en bijbehorende vraagstukken rondom bedrijfsvoering, financiën, ICT.

Heeft in deze beleidsterreinen uiteenlopende opdrachten uitgevoerd rondom de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten, het versterken van informele netwerken rondom gezinnen en de ‘pedagogische civil society’, de (door)ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin, het werken met vrijwilligers, coaching en mentoring van jongeren in kwetsbare posities en het begeleiden van samenwerking tussen partijen rondom jeugdbeleid.

Rollen

Projectleider, schrijver, coördinator, onderzoeker.

Kwaliteiten

Sterk analyserend vermogen, snel in schakelen en het oppakken van ‘nieuwe’ dingen, goed inzicht in menselijk gedrag, groepsprocessen en samenwerking, uitstekende schrijfvaardigheden, is zowel gestructureerd als flexibel, houdt balans tussen korte termijn doelen en het grotere geheel.

Opleiding

Master Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (2008 – 2009).

Bachelor Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (2005 – 2008).

Recente projecten

Transitie en transformatie jeugdhulp Purmerend
Sinds het najaar van 2013 ondersteunt Marian het beleidsteam rondom de transitie en transformatie van de jeugdhulp van de gemeente Purmerend. Ze was daarbij met name verantwoordelijk voor:

  • het ontwikkelen van het beleid (beleidsplan, verordening en nadere regels) jeugdhulp;
  • de lokale inkoop van jeugdhulp en zorgcontinuïteit van cliënten bij niet-gecontracteerde instellingen;
  • het mede inregelen van de bedrijfsvoering rondom de ingekochte jeugdhulp waaronder financiën, ICT, e.d.;
  • de communicatie met instellingen en inwoners.

Mentorproject Goal! Amsterdam
Mentorproject Goal! bestaat al tien jaar en is er voor allerlei (kwetsbare) jongeren uit Amsterdam. En inmiddels zijn meer dan 4500 jongeren gekoppeld aan een persoonlijke coach. Na enkele jaren als projectmedewerker bij Goal betrokken te zijn geweest, kreeg Marian begin 2014 de rol van projectleider. Zij is onder meer verantwoordelijk voor:

  • netwerken en samenwerking met de tientallen organisaties waar Goal in Amsterdam mee samenwerkt;
  • het coördineren en aansturen van het uitvoerende projectteam;
  • de begroting, verantwoording naar financiers en fondsenwerving.