Bob de Levita

Senior adviseur en onderzoeker

Expertises

Profiel

Bob is een adviseur met veel kennis en ervaring in het sociale domein, met name op het gebied van werk en inkomen. Hij heeft zich in de loop der jaren verdiept in onderwerpen zoals schuldhulpverlening, re-integratie, handhaving en terugvordering. Hij heeft hier tevens een beleidsmatige bijdrage aan geleverd. Hij heeft onderzoeken en projecten op verschillende niveaus uitgevoerd bij zowel gemeenten als ministeries. Bob is betrokken en heeft de drive om iets te betekenen voor kwetsbare groepen in Nederland. De laatste jaren heeft Bob zich verdiept in de herinrichting van het nieuwe sociale domein. Hij heeft daarvoor instrumenten ontwikkeld zoals de Routekaart decentralisatie sociale domein en de Kansenkaart voor de herinrichting van het sociale domein.

Rollen

Adviseur, onderzoeker en manager

Opleiding

 • Doctoraal bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden
 • Openbaar bestuur en bedrijfsleven en financieel management, Rijksuniversiteit Leiden
 • Doctoraal psychologie, sociale-, arbeids- en organisatiepsychologie, Rijksuniversiteit Leiden

Recente projecten

 • Kansenkaart voor de herinrichting van het sociale domein
  Deze kansenkaart is een hulpmiddel bij voorstellen in het sociaal domein de kansen en risico’s voor ontkokering te beoordelen. Bekijk de kansenkaart op de website van de Rekenkamer Den Haag.
 • Onderzoek voor de rekenkamer Schiedam
  Onderzoek naar de risico’s en kansen voor cliënten die de overheveling van de AWBZ naar de WMO met zich meebrengen.
 • Alleenstaande ouders in de bijstand
  Onderzoek naar de positie van alleenstaande ouders in de bijstand in Nijmegen en Amsterdam
 • Abonnement Hoogwaardig Handhaven
  In samenwerking met Stimulansz, voor 40 sociale diensten. Dit abonnement heeft als doel gemeenten permanent te ondersteunen bij hoogwaardig handhaven aan de hand van informatie, onderhoud en ontwikkeling van methodieken en door het creëren van een ontmoetingsplek voor management, deskundigen en medewerkers.
 • Onderzoek GAK-instituut
  Onderzoek naar competenties die een gemeente moet hebben om succesvol de drie decentralisaties in te voeren.
 • Model terugvordering op maat
  Een handreiking voor een effectiever en efficiënter terugvorderingsbeleid.
 • Werkwijzer belemmerend gedrag
  Trainingen en workshops gegeven rondom de ‘Werkwijzer belemmerend gedrag’.
 • Innovatieve vormen voor armoede- en minimabeleid
  Samen met de gemeente Amersfoort en de sociale dienst Drechtsteden nagedacht over innovatieve vormen voor armoede- en minimabeleid.

Publicaties

 • Werkwijzer belemmerend gedrag re-integratie
 • Winst door het verbinden van werk, activering en maatschappelijke ondersteuning
 • Terugvordering op maat
 • Toekomstschets inrichting sociaal domein
 • Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding
  Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken.
 • Aandacht voor multiproblematiek in opleidingen
  Stand van zaken bij hoger beroepsopleidingen voor sociaal werkers.