Naar Adviseurs

Profiel

Floor werkt sinds oktober 2013 bij RadarAdvies, en werd al snel betrokken bij het Europese project  Radicalisation Awareness Network (RAN). RAN is een Europees netwerk van eerstelijns professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering en extreem geweld. Naast het uitwisselen van kennis en ervaringen en het verzamelen van best practices, formuleert dit netwerk beleidsaanbevelingen ter voorkoming en bestrijding van radicalisering. Als onderdeel van het RAN Secretariaat is Floor verantwoordelijk voor verschillende werkgroepen, de nieuwsbrief en de RAN Collection of Promising Practices.

Naast haar activiteiten voor RAN heeft Floor verschillende gemeenten en arbeidsmarktregio’s ondersteunt op thema’s als (jeugd)werkloosheid, burgerparticipatie, armoede en sociale teams. Ook het doen van onderzoek en productontwikkeling (zoals Doorkijkers) nemen binnen haar huidige werkzaamheden een belangrijke plaats in.

Voordat Floor bij RadarAdvies aan de slag ging, rondde ze in augustus 2012 de studie Culturele Antropologie af. Bij VluchtelingenWerk Nederland deed zij in het kader van haar afstuderen zelfstandig onderzoek naar de betekenis van de maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen. Na haar afstuderen heeft Floor onder andere stage gelopen bij de afdeling Onderwijs van de gemeente Amsterdam en in de jeugdzorg gewerkt als begeleidster van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Rollen

Adviseur, onderzoeker, projectmedewerker, teambegeleider, (deel)projectcoördinator

Expertises

 • Radicalisering en extremisme
 • Banenafspraak

Kwaliteiten

Floor is snel thuis in nieuwe onderwerpen en is analytisch ingesteld. Ze is creatief, flexibel, leergierig en beschikt over een heldere, goed leesbare schrijfstijl. Daarnaast is ze ondernemend ingesteld en gebruikt haar communicatieve vaardigheden om partijen tot elkaar te brengen. Ze kan goed organiseren, is omgevingsbewust en werkt op een natuurlijke manier samen. Ze houdt van een gestructureerde aanpak en zet graag de puntjes op de ‘i’. Tevens kan zij met haar enthousiasme mensen gemakkelijk overtuigen.

Opleiding

 • Master Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief, Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht
 • Minor Sociologie van Latijns-Amerika, Pontificia Universidad Católica, Chili
 • Bachelor Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen, Universiteit van Amsterdam

Recente projecten

 • Radicalisation Awareness Network (RAN), in opdracht van de Europese Commissie
  RAN is een Europees netwerk van eerstelijns professionals die te maken hebben met radicalisering en extreem geweld. Floor is onderdeel van het RAN Secretariaat dat het netwerk faciliteert en alle acht werkgroepen binnen de RAN ondersteunt in hun inhoudelijke programma’s rondom de preventie en bestrijding van radicalisering en extremisme.
 • Evaluatieonderzoek naar beleid voor lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT)
  In opdracht van het Ministerie van OCW, voert Floor met collega’s een evaluatieonderzoek uit naar het LHBT-beleid en de werking van het instrument GSA Veilige Wijken, dat gericht is verbetering van de ketensamenwerking in de wijken. In 2014 heeft de nulmeting plaatsgevonden waarin kwantitatieve en kwalitatieve gegevens zijn verzameld over hoe het in gemeenten staat met de uitvoering van het LHBT-beleid. In het voorjaar van 2015 is een nieuwe beoordeling gedaan. In het eindrapport wordt beschreven wat factoren zijn die huidige stand van zaken hebben beïnvloed of verklaren.
 • De Kracht van Leeuwarden
  De Kracht van Leeuwarden is een initiatief van een aantal wijkbewoners in Leeuwarden en RadarAdvies. De bedoeling van het project is om erachter te komen wat de verbeterpunten in de wijken zijn en wat de bewoners zelf kunnen bijdragen om de wijken leuker, gezelliger en beter leefbaar te maken. Het project is gestart in het voorjaar van 2014. Ook de wijkteams zijn betrokken bij de begeleiding van de deelnemers aan het project.