Onze visie op onderzoek

Wij leggen verbinding: de doelgroep staat centraal in ons onderzoek en vormt ons startpunt en eindpunt. Daar zit de kennis over de vraagstukken, dilemma’s en problemen die er in de dagelijkse praktijk echt toe doen.

Praktijkervaring combineren met onderzoek

Wij combineren praktijkervaring met onderzoek: theorie, beleid en de sociale werkelijkheid zijn niet los van elkaar te zien. Door onze ervaring in adviesopdrachten weten we hoe de hazen lopen en welke personen en partijen een belangrijke rol spelen binnen een vraagstuk. We zijn op de juiste tijd en juiste plaats wanneer wij data verzamelen.

Uw behoeften staan centraal

Wij leveren op maat: uw behoeften staan centraal. Zo leveren we de ene keer een overzichtelijk onderzoeksrapport, de andere keer een heldere infographic of we koppelen de resultaten terug in een interactieve sessie waarna medewerkers eigenaarschap ervaren en er meteen mee aan de slag kunnen.

Gezamenlijk resultaten concreet maken

Wij maken gezamenlijk resultaten concreet: onderzoeken, leren en veranderen gaan hand in hand. Kennis op papier brengt de praktijk niet verder. Wij betrekken opdrachtgever, medewerkers en inwoners bij het omzetten van resultaten in voor hen bruikbare handvatten. Zo heeft ons onderzoek echt impact op de uitvoering.