Onze onderzoek opdrachtgevers

Ons onderzoeksteam heeft voor een breed scala aan opdrachtgevers onderzoeken uitgevoerd, variërend van zeer kleinschalig en lokaal tot Europees niveau. Wat hen en ons bindt is het werken aan maatschappelijke vraagstukken.

Opdrachten voor verschillende type organisaties:

 • Gemeenten
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Ministeries
 • Europese Commissie
 • Welzijnsorganisaties
 • Zorginstellingen
 • Gecertificeerde instellingen

Wij doen opdrachten in de breedte van het sociaal domein en op verschillende bestuurlijke niveaus. Hierdoor kunnen wij inzichten en contacten meenemen van het ene type onderzoek naar het andere type onderzoek. Om inzichten uit de praktijk te combineren met actuele wetenschappelijke inzichten werken wij regelmatig samen met universiteiten, hogescholen en wetenschappers met specifieke expertise.

Organisaties waar wij opdrachten voor hebben gedaan:

 • GGD
 • WSG
 • Veilig Thuis organisaties
 • NCTV
 • SZW
 • OCW
 • Regionale Samenwerking Midden-Brabant