...brugfunctie tussen leefwereld en systeemwereld

Management & Organisatie

Het Management & Organisatie team bestaat uit adviseurs die de afgelopen jaren hun kennis en ervaring vanuit verschillende teams hebben ingezet op het gebied van management- en organisatievraagstukken in het sociaal domein. We  bieden onze expertise gebundeld aan zodat deze nog krachtiger en concreter ingezet kan worden op de koppeling tussen materiedeskundigheid en bedrijfsvoering.

Inhoud en proces

RadarAdvies wordt door gemeenten steeds vaker gevraagd om te adviseren en te ondersteunen bij management- en organisatievraagstukken. Het gaat hierbij iedere keer om het doorvertalen en het operationaliseren van vraagstukken binnen het sociaal domein. Wij leggen de koppeling tussen de inhoud en het proces. Bij onze opdrachtgevers proberen wij een brugfunctie te vervullen tussen de ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’.

Optimaliseren va het werkproces

Een voorbeeld van de koppeling tussen de inhoud en het proces is het optimaliseren van het werkproces, van aanmelding tot uitstroom, bij een re-integratiebedrijf. De vraag luidt hoe de organisatie haar medewerkers zo efficiënt en effectief mogelijk in zet om de klant naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. Welke stappen worden ondernomen in het proces van aanmelding tot uitstroom? Zijn de taken en verantwoordelijkheden juist belegd? Zijn er dodelijke verliezen? Aan de hand van de LEAN methodiek wordt de huidige situatie onderzocht, waarna er wordt ingegaan op eventuele verbeterpunten binnen de organisatie. Door deze aanpak te hanteren wordt er ingezet op kwaliteitsverbetering en betere ondersteuning en begeleiding van de klant.

Meer weten?

Ons team is actief op de volgende onderwerpen: Sturing en Monitoring, Contractmanagement, Business Cases, Procesoptimalisatie (LEAN), Kwaliteitsmanagement en Risicomanagement 3D.
Wilt u meer weten over de diensten van RadarAdvies op het gebied van Management & Organisatie? Neem dan contact met ons op of download de Factsheet Management & Organisatie.