Malon Peeters

Voor mij is participatief onderzoek, waarbij de te onderzoeken doelgroep actief betrokken wordt, niet alleen de leukste maar ook zeker de meest waardevolle vorm van onderzoek. De verhalen en inzichten die dergelijk onderzoek oplevert, liefst gepresenteerd door deze doelgroep zelf, komen echt binnen bij de ontvangers. Dit zorgt niet alleen voor een scherpe analyse van een vraagstuk maar ook voor een gevoeld en gedeeld beeld ervan.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

  • Rekenkameronderzoek naar het jeugdhulpbeleid
  • Verkennend onderzoek naar preventie van jeugdcriminaliteit bij gemeenten