Anne Plas

Binnen Radar voer ik onderzoeken en adviestrajecten uit bij zowel gemeenten, als zorg- en welzijnsinstellingen. Ik combineer graag denken en doen waarmee ik een bijdrage levert aan het bij elkaar brengen van praktijk en beleid. Het ondersteunen en doen ontstaan van verbinding tussen deze elementen is voor mij waardevol tijdens het doen van onderzoek.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

  • Met betrekking tot vrijwilligers heb ik een kwalitatief onderzoek gedaan naar de uitwerking van wederkerigheid tussen vrijwilligers en zorgontvangers
  • Rekenkameronderzoeken waarin de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in verschillende gemeenten centraal staan
  • Onderzoek naar hoe het aanbod aan respijtzorgvoorzieningen eruit ziet