Organisatieadvies

Organisatieadvies en verandermanagement vormen een aparte maar belangrijke expertise binnen Radar. Wij realiseren verandertrajecten voor zorginstellingen, welzijnsorganisaties en werkbedrijven. Ook voeren wij organisatieadviesopdrachten uit voor gemeenten en de rijksoverheid.

Inhoud en proces

Onze organisatieadviseurs werken op het snijvlak van inhoud en proces, waarbij het uitgangspunt  onze betrokkenheid bij sociale vraagstukken is. Wij geloven in de transformatie van het sociale domein en vinden dat een sterke publieke sector gebaat is bij vrijheid en verantwoordelijkheid voor professionals. Vanuit die overtuiging coachen wij organisaties in verandering. Onze adviseurs hebben expertise op het terrein van team- en organisatieontwikkeling, zelfsturing, Human Resource Development, samenwerking, partnership en alliantievorming in het sociale domein.

Verandering teweeg brengen

Verandering van gedrag, werkwijzen en structuren gaat gelijk op. Er bestaat geen cultuurverandering zonder reorganisatievragen. Soms ingrijpend van karakter. Onze adviseurs hebben de bedrijfskundige expertise in huis om u te ondersteunen en tot verantwoorde strategische keuzes te komen, op alle onderdelen van uw bedrijfsvoering. Ook waar het  bijvoorbeeld gaat om de omvang van de formatie en soms het afscheid nemen van mensen uit uw organisatie.

Opdrachten

  • Begeleiden van teams in hun verander- en ontwikkelopgave
  • Begeleiden van processen met verschillende partijen en diverse belangen
  • Strategische advisering over brede veranderkundige, beleids- en procesmatige vraagstukken
  • Project- en programmamanagement

Rollen

  • Adviseur van management en directie bij management- en sturingsvraagstukken
  • Begeleider van bijvoorbeeld teambijeenkomsten of verandertrajecten in organisaties
  • Interimmanager van een organisatieonderdeel
  • Projectleider van een verandertraject
  • Beleids- of bestuursadviseur

Meer weten?

Wilt u meer weten over de opdrachten van RadarAdvies op het gebied van strategisch advies en verandermanagement? Neem dan contact met ons op.

Of laat een bericht achter: