Naar Producten

Rekenkameronderzoek

Gemeenten willen weten wat de resultaten en effecten zijn van hun transformatiebeleid. Door hier tijdig onderzoek naar te doen, kan een gemeenteraad op voorhand (bij)sturen en risico’s beheersen.

Met de transformatie verschuift de rol van de rekenkamer van controle achteraf naar meedenken vóóraf. Met de aanbevelingen van een rekenkameronderzoek verbetert u de informatievoorziening aan de raad, beperkt u risico’s en versterkt u de rol van de raad in het sociaal domein.

Beleidsevaluaties, benchmarks, monitoring en ex ante onderzoek

Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid, beleidsevaluaties, benchmarks, monitoring, ex ante onderzoek; RadarAdvies heeft rekenkamers op uiteenlopende gebieden ondersteund. Daarbij kijken we vanzelfsprekend ook naar de toekomst. Onze kennis en ervaring leiden tot bruikbare aanbevelingen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beleid in het sociaal domein.

Onderzoekers met praktijkervaring

Onze onderzoekers hebben gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en veel ervaring met het werk binnen een gemeente. Ze nemen hun praktijkervaring – en dat van collega’s – mee in hun onderzoek om een realistisch beeld te schetsen van de beleidspraktijk in uw gemeente.

Voorbeelden rekenkameronderzoeken

Voor de rekenkamercommissie van Den Haag hebben we een 3D-meter ontwikkeld, op basis waarvan raadsleden de invoering van de 3 decentralisaties kunnen monitoren.

Voor de rekenkamercommissie Borger-Odoorn heeft Radar de invoering van de nieuwe Wmo onderzocht en sturingsvariabelen voor de raad geformuleerd om meer grip te hebben op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Voor de rekenkamer Dronten onderzocht Radar de kaderstelling in het sociaal domein.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het aanbod en de expertise van RadarAdvies op het gebied van Rekenkameronderzoek? Neem contact op met Bob de LevitaWietske Nijhof of Johan Kruip.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Onze onderzoekers

 

1 2 3