Naar Producten

Rekenkameronderzoek

Gemeenten hebben inzicht nodig in de resultaten en effecten van de transformatie in het sociaal domein, om zo (bij) te kunnen sturen en risico’s te beheersen. Ook de gemeenteraad verlangt naar meer grip. Daarmee verschuift de rol van de rekenkamer van controle achteraf naar meedenken aan de voorkant: over informatievoorziening aan de raad, beperking van risico’s en versterking van de rol van de raad in het sociaal domein.

Ondersteuning

Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid, beleidsevaluaties, benchmarks, monitoring, ex ante onderzoek; Radar heeft rekenkamers op uiteenlopende gebieden ondersteund. Daarbij kijken we vanzelfsprekend ook naar de toekomst. Onze kennis en ervaring leiden tot bruikbare aanbevelingen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beleid in het sociaal domein.

Onze onderzoekers

Onze onderzoekers hebben gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en zijn enthousiast en betrokken. Zij hebben veel ervaring met het werk binnen een gemeente en kennen de werking van de ambtelijke organisatie door en door.

Enkele voorbeelden van rekenkameronderzoeken

  • Voor de rekenkamercommissie van Den Haag hebben we een 3D-meter ontwikkeld, op basis waarvan raadsleden de invoering van de 3 decentralisaties kunnen monitoren.
  • Voor de rekenkamercommissie Borger-Odoorn heeft Radar de invoering van de nieuwe Wmo onderzocht en sturingsvariabelen voor de raad geformuleerd om meer grip te hebben op de ontwikkelingen in het sociaal domein.
  • Voor de rekenkamer Dronten onderzocht Radar de kaderstelling in het sociaal domein.
  • Inmiddels is Radar al bij zeker tien rekenkameronderzoeken betrokken geweest. Op dit moment doen wij in de BEL-gemeenten onderzoek naar civil society, in Dronten naar financiële reserves en in Lelystad naar huishoudelijke hulp.

Wilt u meer weten over het aanbod en de expertise van RadarAdvies op het gebied van Rekenkameronderzoek? Neem contact op met een van onze onderzoekers voor meer informatie.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Onze onderzoekers

 

1 2