Nieuwe Wet inburgering invoeren met regionale projectleiding

03 februari 2021

Een eenvoudige klantreis, individueel casemanagement en maatwerk zijn leidend 

Gemeenten willen de hoge ambities van het nieuwe inburgeringsstelsel waarmaken, omdat de inburgeraar een stevigere start in de Nederlandse samenleving verdient. Kleine en middelgrote gemeenten kunnen de stevige start realiseren door zinvolle samenwerkingscombinaties te maken: soms lokaal, soms regionaal of samen met een grotere buurgemeente. In regio Westfriesland lukt het regionaal projectleider inburgering Hannie Dekker om 7 gemeenten te verbinden op dit vraagstuk. 

De gemeenten in Westfriesland hebben een gezamenlijk doel voor ogen: elke inburgeraar een passende leerwerkroute biedenDit doel bespreken de gemeenten met mogelijke uitvoerders. Ze nodigen uit tot intensieve samenwerking met taalaanbieders, maatschappelijke organisaties en leerwerkbedrijven. Westfriesland zet de goede stappen”, aldus Hannie. 

Regionale projectleiding verbindt gemeenten bij invoering nieuwe Wet inburgering 

Alle gemeenten hebben voor de nieuwe Wet inburgering een goed inrichtings- en uitvoeringsplan nodig. Je moet goed weten wat je precies wilt, je beleidsdoelstellingen scherp hebben en daarna pas nadenken over het hoe. 

“Sommige opgaven uit de nieuwe wet overstijgen het gemeentelijk niveau en kunnen beter regionaal aangevlogen wordenVervolgens, bij regionale samenwerking, zoek je de gezamenlijkheid. Vanuit dat kader kun je gaan inrichten. Dit proces goed organiseren, is een uitdaging. Een onafhankelijk projectleider heeft als voordeel dat deze voor de opgave kan gaan staan: het goed regelen voor de inburgeraar en deelnemende gemeenten verbinden.” 

Lees het beleidskader inburgering 2021 – 2025 van regio Westfriesland. 

Een voorbeeld: regionaal projectleiding inburgeren Westfriesland 

Regio Westfriesland is een samenwerkingsverband van 7 kleine en middelgrote gemeenten. In deze regio is er bestuurlijk voor gekozen de invoering via een regionaal project te regelen. We voeren hier doorlopend het gesprek met elkaar over wat er lokaal en wat regionaal geregeld gaat worden.  

Een eenvoudige klantreis, individueel casemanagement en maatwerk zijn leidend. Vanuit deze overeenstemming stellen we onszelf telkens de vraag: waarmee is de inburgeraar het meest gediend? Houden we dit stuk van de uitvoering lokaal of doen we het regionaal? Als projectleider heb ik samenwerking en vertrouwen nodig om deze afweging goed te maken met betrokkenen. Ook wil ik de club bij elkaar houden. Dat lukt me met een hoop lichtheid en humor.  

Opdrachtgever aan het woord: Tanja Sneekes 

Tanja Sneekes is beleidsadviseur sociaal domein (inburgering en participatie) voor gemeente Medemblik.

Tanja: “In onze regio zaten de 7 gemeenten al met elkaar aan tafel op meerdere vraagstukken. Maar met de nieuwe Wet inburgering kwam er vanuit het Rijk een hoge ambitie op die tafel te liggen. Omdat we te maken hebben met kleinere aantallen per gemeente, moet je niet alleen aan de gang willen gaan. Alleen al geografisch gezien zijn er voordelen, zoals faciliteiten die bijvoorbeeld centrumgemeente Hoorn al geregeld zijn.”

“We hebben Hannie 1 opdracht gegeven. Maar zij heeft te maken met 7 opdrachtgevers. Het lukt haar om op meerdere borden tegelijk te schaken; ze blijft in verbinding met alle betrokkenen. Met zowel bestuurders, politici, beleidsmedewerkers als maatschappelijke organisaties én met inburgeraars. Hannie bewaakt het overzicht en is niet beïnvloedbaar. Een onafhankelijk regionaal projectleider is voor ons onmisbaar.”

Resultaat voor inburgeraars: passende leerwerkplekken en -routes 

Hannie: Ohet moment dat de nieuwe Wet inburgering wordt ingevoerd, zorgen we dat we in heel Westfriesland passende leerwerkplekken en routes hebben. Dit kun je het best lokaal uitvoeren en regionaal regelen. Als projectleider houd ik het vizier dus op een lokale uitvoering met een regionale schil waarin dingen goed geregeld worden.” 

Resultaat voor gemeenten: uitvoerbaar beleid 

“Natuurlijk wil je als gemeente de beleids- en de uitvoeringsregie houdenJe wilt kunnen bijsturen. Ook als raad. Je wilt regie houden over wat er gebeurt en hoe. De voorwaarden bepalen. We hebben met de samenwerkende gemeenten een regionale beleidsnota gemaakt. Alle 7 gemeenten hebben dezelfde doelstellingen. Dit biedt houvast voor de verdere inrichting van de uitvoering en ik heb ze nodig heb om alle puzzelstukjes bij elkaar te voegen, zodat we een uitvoerbaar beleid krijgen. 

Oproep aan alle projectgroepen inburgeren: werk opgavegericht 

Mijn oproep naar alle projectgroepen inburgering in heel Nederland is: werk opgavegerichtDe regionale projectgroep heeft een bestuursopdrachtAls projectleider bepaal ik samen met de trekkende bestuurders de prioriteiten. Zowel op inhoud als proces. Ik weet dat de bestuurlijke besluitvorming op tijd moet plaatsvinden en dit is een belangrijke randvoorwaarde voordat we naar uitvoering overschakelenMet strategische besluiten regel je randvoorwaarden en we doen met dit project ons uiterste best om optimale randvoorwaarden te creëren. 

Goede afstemming op allerlei niveaus en tussen organisaties is essentieel. Hier draag ik aan bij door doorlopend aandacht te besteden aan verbinding maken. Maar inburgeren gebeurt uiteindelijk in de praktijk met ondersteuning van allerlei uitvoerders. Dus het is net zo belangrijk om schakeltjes te blijven maken met de praktijk: de inburgeraars en de uitvoerders.”  

Tot slot 

“Het gaat mij om het resultaat voor de inburgeraar, hoe die het beste geholpen is. Mijn ambitie: de inburgeringpuzzel op zo’n manier leggen dat we straks zoveel mogelijk mensen passende leerwerktrajectenkunnen bieden, zodat ze zelfstandig kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. 

Vragen? App, bel of mail gerust!

Even sparren om ideeën uit te wisselen over uw aanpak? Dat kan altijd. 

Stuur een e-mail naar Hannie Dekker of bel: 06 53 62 38 17.