De Noordse Armoedeaanpak – Opgavegericht bestaanszekerheid vergroten

17 oktober 2019

Onder de naam De Noordse Armoedeaanpak heeft RadarAdvies bijgedragen aan het vergroten van de bestaanszekerheid van 60 Amsterdammers in stadsdeel Noord. Samen met het Noordse Armoedenetwerk zijn tussen juni 2018 en augustus 2019 diverse proefprojecten opgezet, waarmee de bestaanszekerheid van deze Amsterdammers is verbeterd.

De aanpak was simpel: opgavegericht werken. We zijn niet langer uitgegaan van klassieke beleidsontwikkeling, maar hebben de knelpunten waar inwoners en hulpverleners dagelijks tegenaan lopen centraal gesteld en hebben actie ondernomen om die knelpunten aan te pakken. We wilden meer huishoudens in armoede bereiken, beter gebruik van armoedevoorzieningen stimuleren en minder uitval genereren.

Om deze aanpak invulling te geven, hebben we scrum gebruikt. Dat betekent geen lange planvormingsfase, maar continu onderzoeken, leren, verbeteren, uitvoeren, evalueren en borgen. In korte ‘sprints’ onderzoeken we op kleine schaal of bepaalde interventies effect hebben. We zetten pilots op voor een kleine groep mensen en onderzoeken of een aanpak werkt of niet (en wat wel en niet werkt). De ‘we’ bestaat hier uit het gehele armoedenetwerk in Amsterdam-Noord. Een breed netwerk van tientallen partijen wat continu groeit. Iedereen die wat wil doen aan bestaanszekerheid in Amsterdam-Noord is welkom.

Op die manier zijn 8 pilots opgezet op 4 onderwerpen: stress-sensitieve dienstverlening, 18-/18+, inkomensbeheer+ en ontwikkeling armoedenetwerk. Hierbij zijn we zo concreet mogelijk te werk gedaan. Op 18-/18+ hebben zes organisaties uit de sociale basis van Amsterdam bijvoorbeeld meerdere bijeenkomsten en gesprekken georganiseerd met jongeren die bijna 18 worden en hun ouders. In samenwerking met twee inkomensbeheerorganisaties, schuldhulpverlening, Philadelphia ambulante begeleiding en de gemeente is het product inkomensbeheer+ opgezet. Ten slotte hebben hulpverleners van de maatschappelijke dienstverlener (verwen)middagen georganiseerd waarbij Amsterdammers onder chronische stress tijd en ruimte krijgen om los te komen van de dagelijkse stress en energie te halen uit het schetsen van een toekomst die verder ligt dan de komende week.

Aantoonbaar resultaat
Binnen De Noordse Armoedeaanpak zijn de hulpverleners in the lead. Zij weten hoe het anders kan en hoe je huishoudens aantoonbaar en duurzaam een stap verder helpt. Daarnaast is veel gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid om op de Amsterdammer toegespitste werkwijze te ontwikkelen.

Interessant voor uw gemeente?
Interesse in een dergelijke aanpak in uw gemeente of heeft u vragen? Neem contact op met een van de aanjagers, David Sondorp.

Wilt u meer informatie over onze aanpak?

Vraag dan vrijblijvend de folder Opgavegericht werken met behulp van scrum aan. Deze krijgt u dan binnen drie werkdagen toegestuurd.