Samenwerken op lokaal niveau. Hoe pak je dat aan?

Om integratieprocessen te ondersteunen en versnellen is een stevige samenwerking tussen gemeente, bewonersinitiatieven, bedrijfsleven en onderwijs essentieel. Hoe geef je als gemeente vorm aan het samenspel op lokaal niveau?

Menswaardig inburgeren is meer dan taal en werken

De afgelopen jaren hebben wij ons in diverse gemeenten ingezet voor nieuwe statushouders. Om hun inburgering goed te begeleiden, zijn er per gemeente aanpakken ontwikkeld. We delen graag de aanpak die we voor gemeente Schiedam hebben ontwikkeld en uitgevoerd: ‘menswaardig inburgeren, inburgeren is meer dan taal en werken’.

Duurzame integratie Eritrese statushouders

Stichting Lemat en RadarAdvies werken samen om het integratieproces van Eritrese statushouders te verbeteren en deze groep sneller te laten participeren in onze samenleving. Dit doen we onder andere door de specifieke kennis van Lemat te combineren met ons WIL-concept.