Ondersteuning bij aanbestedingen

Onze adviseurs helpen aanbieders bij het schrijven van een duidelijke en krachtige aanbesteding. Ook kunnen wij voor u het proces inrichten om tot een goede aanbesteding te komen die vaak onder grote tijdsdruk tot stand moet komen.

Aanbestedingstrajecten voor Wmo en Jeugdhulp die door gemeenten worden uitgeschreven zijn vaak omvangrijk. Inschrijven op een aanbesteding door het indienen van bedrijfsinformatie, aangevuld met een beknopte omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, behoort tot het verleden. De gemeentelijke uitvragen zijn vaak veel uitgebreider en de criteria zijn strikt.

Aanbesteding op maat

Wij voeren allerlei opdrachten uit bij gemeenten. Hierdoor verstaan wij de taal die gemeenten spreken. Wij weten aan welke eisen aanbieders moeten voldoen en welke antwoorden de gemeente op haar vragen verwacht, mede omdat wij gemeenten helpen bij het inhoudelijk opstellen van aanbestedingen.

Vertaling van de inhoud

U beschikt over de inhoud. Wij zijn sterk in het maken van de vertaalslag om te komen tot een goede aanbesteding. Juist omdat wij zelf niet werkzaam zijn in de uitvoering, maar wel het werkveld van binnen en van buiten kennen, zijn wij in staat aan u de juiste vragen te stellen waarmee alle informatie boven tafel komt. Dat levert een helder antwoord op voor ambtenaren die zelf niet in het betreffende vakgebied werken.

Aanbestedingsproces in goede banen

Het vergt nogal wat van de organisatie om alle informatie boven tafel te krijgen en tot een samenhangend en gedragen verhaal te komen. Mensen uit verschillende geledingen, met ieder hun eigen kennis en expertise binnen de organisatie, dragen hieraan bij. Wij leiden dit proces in goede banen door dit van meet af aan met de verantwoordelijken in de organisatie goed in te plannen. Gedurende het aanbestedingsproces blijven we betrokken via vaste overleg- en terugkoppelmomenten. Het definitieve aanbestedingsdocument stelt u uiteraard zelf vast.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op

Heeft u behoefte aan een frisse blik binnen uw organisatie die doelgericht te werk gaat, de juiste mensen en informatie bij elkaar brengt en dit samenvat in een goed aanbestedingsdocument? Of wilt u enkel ondersteund worden bij het daadwerkelijk schrijven van uw aanbesteding? Neem dan contact op met Marjon Breed of Christiaan Baillieux.