Onderzoekers sociaal domein

Ons onderzoeksteam bestaat uit 9 adviseurs uitlopend van junior tot senior. Ieder met een eigen expertise.

Adviseur en onderzoeker Floor ten HolderFloor ten Holder

Onderzoek heeft voor mij echt impact wanneer de opdrachtgever en respondenten vooraf meedenken over de onderzoeksopzet en achteraf met elkaar het gesprek aangaan over de onderzoeksresultaten. In dat gesprek bepalen zíj onder begeleiding van mij als onderzoeker wat er nodig is om gezamenlijk een stap verder te komen. Dan ontstaat eigenaarschap en actie en maakt het onderzoek het verschil voor de praktijk.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Onderzoek naar kennis- en trainingsbehoeften van gemeenten rond de preventie en aanpak van ongewenste polarisatie en radicalisering in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Onderzoek naar ouderen en (de toekomst van) ouderenbeleid voor een gemeente.
 • Actieonderzoek naar de route naar ondernemerschap voor statushouders in samenwerking met verschillende gemeenten, business incubators en ondernemende nieuwkomers.

Adviseur en onderzoeker sociaal domein Kifah ShokerKifah Shoker

Onderzoek en praktijk. Wat mij betreft staat het een niet los van de ander, als je ze optimaal wil benutten in het aldoor veranderende sociaal domein. Door onderzoek komt praktijk het beste tot zijn recht, door praktijk krijgt onderzoek sturing, input en een toetsingskader. Daarom werk ik bij RadarAdvies zo graag als onderzoeker. Een functie die mij goed past, omdat ik er mijn analytisch-kritische vaardigheden, creativiteit en schrijflust in kwijt kan.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Verkennend onderzoek naar maatjesprojecten in opdracht van een ministerie
 • Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van gemeenschappen bij de preventie van polarisatie en bevordering van inclusie, in opdracht van een ministerie
 • Rekenkameronderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in een middelgrote gemeente

adviseur en onderzoeker sociaal domein merel van kesselMerel van Kessel

Mijn naam is Merel van Kessel en ik doe het liefst dynamisch praktijkonderzoek waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Ik ontrafel graag beleid, kijk met een kritische blik naar opgestelde doelen en betrek bij voorkeur degene waar het over gaat. Innovatiekracht en creativiteit zijn vaardigheden die ik meebreng in ieder onderzoek.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Samen met de GGD regio Utrecht en Het Trimbos-instituut onderzoek ik de inzet van vlogs als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren; een mooi voorbeeld van een onderzoek waarin we de wetenschap, de praktijk en de leefwereld van vloggers en jongeren met elkaar verbinden.
 • Voor verschillende rekenkamers heb ik de stand van zaken van de jeugdhulp in de betreffende gemeente onderzocht; in deze onderzoeken komen beleid, de praktijk en de beleving van jongeren en ouders samen.
 • Voor de Eenheden Den Haag en Amsterdam van de Politie evalueer ik de inzet van mensen met autisme voor het uitkijken van grote hoeveelheden camerabeelden, die in opsporingsonderzoeken beschikbaar komen; in deze evaluatie betrekken we verschillende perspectieven bij dit vraagstuk.

Han Riksten

Voor mij is het mooie van onderzoek de wisselwerking met advies. Beiden versterken elkaar: wat je ontdekt in onderzoek pas je toe in advies en door het adviseren scherp je onderzoek aan. Dat is een continu leerproces. Daarnaast vind ik de rol van de eindgebruikers, vaak kwetsbare burgers, van wezenlijk belang bij onderzoek. Maak ze partner door bijvoorbeeld activerend onderzoek of het gebruik van focusgroepen. De presentatie van onderzoeksresultaten is de kers op de taart: het biedt de opdrachtgever houvast bij het oplossen van sociale vraagstukken en de tools om mooier samen te leven.

Malon Peeters

Voor mij is participatief onderzoek, waarbij de te onderzoeken doelgroep actief betrokken wordt, niet alleen de leukste maar ook zeker de meest waardevolle vorm van onderzoek. De verhalen en inzichten die dergelijk onderzoek oplevert, liefst gepresenteerd door deze doelgroep zelf, komen echt binnen bij de ontvangers. Dit zorgt niet alleen voor een scherpe analyse van een vraagstuk maar ook voor een gevoeld en gedeeld beeld ervan.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Rekenkameronderzoek naar het jeugdhulpbeleid
 • Verkennend onderzoek naar preventie van jeugdcriminaliteit bij gemeenten

Laila Hanzouli

Voor mij heeft onderzoek de meeste waarde wanneer ik dit uitvoer samen met de doelgroep en ook midden in het veld aan het werk ben. Hoe dynamischer de omgeving en hoe meer afhankelijkheden er zijn, des te leuker wordt het onderzoek voor mij. Resultaatgerichtheid, vernieuwing en eigenaarschap zijn belangrijke waarden waar onderzoek voor mij aan moet voldoen.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Onderzoek ten behoeve van het opstellen van een actieplan om alcohol in het verkeer onder jongeren terug te dringen
 • Onderzoek naar de aansturing en invloed van TRSO’s in Nederland, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Onderzoek naar mantelzorgondersteuning voor verschillende rekenkamercommissies