Onderzoekers sociaal domein

Ons onderzoeksteam bestaat uit 9 adviseurs uitlopend van junior tot senior. Ieder met een eigen expertise.

adviseur en onderzoeker sociaal domein merel van kesselMerel van Kessel

Mijn naam is Merel van Kessel en ik doe het liefst dynamisch praktijkonderzoek waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Ik ontrafel graag beleid, kijk met een kritische blik naar opgestelde doelen en betrek bij voorkeur degene waar het over gaat. Innovatiekracht en creativiteit zijn vaardigheden die ik meebreng in ieder onderzoek.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

  • Samen met de GGD regio Utrecht en Het Trimbos-instituut onderzoek ik de inzet van vlogs als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren; een mooi voorbeeld van een onderzoek waarin we de wetenschap, de praktijk en de leefwereld van vloggers en jongeren met elkaar verbinden.
  • Voor verschillende rekenkamers heb ik de stand van zaken van de jeugdhulp in de betreffende gemeente onderzocht; in deze onderzoeken komen beleid, de praktijk en de beleving van jongeren en ouders samen.
  • Voor de Eenheden Den Haag en Amsterdam van de Politie evalueer ik de inzet van mensen met autisme voor het uitkijken van grote hoeveelheden camerabeelden, die in opsporingsonderzoeken beschikbaar komen; in deze evaluatie betrekken we verschillende perspectieven bij dit vraagstuk.

Han Riksten

Voor mij is het mooie van onderzoek de wisselwerking met advies. Beiden versterken elkaar: wat je ontdekt in onderzoek pas je toe in advies en door het adviseren scherp je onderzoek aan. Dat is een continu leerproces. Daarnaast vind ik de rol van de eindgebruikers, vaak kwetsbare burgers, van wezenlijk belang bij onderzoek. Maak ze partner door bijvoorbeeld activerend onderzoek of het gebruik van focusgroepen. De presentatie van onderzoeksresultaten is de kers op de taart: het biedt de opdrachtgever houvast bij het oplossen van sociale vraagstukken en de tools om mooier samen te leven.