Onderzoek

Wij onderzoeken de dagelijkse praktijk van sociale vraagstukken. Denk aan de doorontwikkeling van sociale teams, de effectiviteit van beleid, de cliënttevredenheid binnen de jeugdhulp, de inzet van burgerkracht voor sociale activering of de mogelijkheden voor gemeenten bij het omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie.

Wij werken in opdracht van gemeenten, rekenkamers, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, het Rijk en de Europese Commissie. We combineren onze kennis van de praktijk met onderzoekservaring, hierdoor zijn we in staat een scherp perspectief te bieden op beleids- en uitvoeringsvraagstukken die spelen in uw organisatie.

Onze onderzoekers hebben ruime ervaring met verschillende methoden en technieken. Afhankelijk van de opdracht en in afstemming met de opdrachtgever leveren wij maatwerk. Lees meer >

Onze onderzoekers zijn oprecht maatschappelijk betrokken. Zij kiezen de meest passende onderzoeksmethode(s) en gebruiken elkaars expertises voor het beste resultaat.

We voeren voor een breed scala aan opdrachtgevers onderzoeken uit, variërend van lokaal tot Europees niveau. Lees meer >

Wij werken samen

Wij onderzoeken vraagstukken binnen het brede sociaal domein. Op basis van de vraag van de opdrachtgever en benodigde expertise stellen wij een onderzoeksteam samen. Wij werken daarbij graag samen met onderzoekers uit onze poule zzp’ers. Om inzichten uit de praktijk te combineren met actuele wetenschappelijke inzichten trekken wij daarnaast regelmatig op met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten.

Wij leggen verbinding: de doelgroep staat centraal in ons onderzoek envormt ons startpunt en eindpunt. Daar zit de kennis over de vraagstukken, dilemma’s en problemen die er in de dagelijkse praktijk echt toe doen.

Een onderzoek laten uitvoeren of heeft u een vraag?

Of laat een bericht achter: