Kinderopvang

De kinderopvangsector is dynamisch. Economische omstandigheden hebben een grote impact op vraag en aanbod. Voortdurend krimpt de markt of breidt weer uit. Door de huidige stand van de economie groeit de vraag naar kinderopvang behoorlijk, maar de sector heeft veel last van de krimp op de arbeidsmarkt. 

Wij zijn een inhoudelijk sparringpartner voor kinderopvangondernemers, gemeenten en GGD’en. Onze adviseur Ellen Radstake is een expert op dit gebied. Zij is de drijvende kracht achter het Kwaliteitscentrum Kinderopvang.

Een sector met veel (wettelijke) wijzigingen en ontwikkelingen

De wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang wijzigen relatief vaak. De wijzigingen door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) kunnen bijvoorbeeld een grote impact hebben op kinderopvangorganisaties en op de mensen die in de sector werken. Het is niet makkelijk om de wijzigingen bij te benen, op de juiste wijze te interpreteren en er goed op in te spelen.

Daarnaast spelen andere ontwikkelingen ook een rol, zoals de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang, de AVG, de arbeidsmarktsituatie, het personenregister en de wijzigingen voor de voorschoolse educatie en het Nieuwe Toezicht.

Ook voor gemeenten en GGD’en zijn veel van bovenstaande ontwikkelingen van invloed op het toezicht, de handhaving, het peuteropvangbeleid en de voorschoolse educatie.

Lees verder:

Ondersteuning kinderopvangondernemers

informatiepunt_kinderopvang2

Benieuwd naar de mogelijkheden om bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering aan te passen om klaar te zijn voor huidige en toekomstige ontwikkelingen? Onzeker over de interpretatie van een kwaliteitseis of over de juiste reactie op een inspectierapport? Medewerkers meer informatie bieden over de kwaliteitseisen, hoe ze uitwerken in de praktijk en het toezicht daarop?

Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang van RadarAdvies  biedt ondersteuning bij organisatieverandering, inspecties en handhaving. Dat doen wij door op maat mee te kijken, te adviseren, te ontwikkelen, projecten te (bege)leiden, te informeren, te trainen en te coachen.

Advies bij inspecties
Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang kijkt met u mee bij het interpreteren van de inspectierapporten, en geeft advies voor de zienswijze op het rapport of stelt deze voor u op. Wij ondersteunen bij het gesprek met toezichthouder van de GGD en handhaver van de gemeente over de geconstateerde overtredingen.

Kennis maken met het Kwaliteitscentrum Kinderopvang? Wij bieden kosteloos advies op 25 inspectierapporten!
Kunt u advies gebruiken bij de interpretatie van een overtreding en/of het schrijven van de zienswijze? De eerste 25 inspectierapporten die binnen komen bij het Kwaliteitscentrum Kinderopvang worden kosteloos in behandeling genomen!

Meer informatie over de actie kosteloos advies inspectierapport.

Ondersteuning gemeenten en GGD’en

informatiecentrum_kinderopvang3

De Wet IKK en het Nieuwe Toezicht leiden gemeentelijk en regionaal veelal tot nieuw beleid, vernieuwing van de onderlinge afspraken qua samenwerking en financiering, en consequenties voor de bedrijfsvoering. Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang biedt daarbij deskundig advies op proces en inhoud.

Denk daarbij aan:

  • het formuleren van beleid voor kortdurende peuteropvang, voorschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid, handhaving en toezicht
  • het bevorderen van regionale samenwerking op het gebied van registratie, toezicht en handhaving
  • het maken van onderlinge afspraken tussen gemeente en GGD m.b.t. budget, resultaat en het Nieuwe Toezicht

Meer informatie over de ondersteuning aan gemeenten en GGD’en.