Wvggz; dit kan uw gemeente nu al dóen

1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Er gaat veel veranderen. Gemeenten krijgen belangrijke taken. Wat moet uw gemeente doen met de Wvggz? Ons expertteam staat klaar met oplossingen.

De invoering van de Wvggz is een lastig ding. Enerzijds vanwege de twee domeinen (zorg en veiligheid) en anderzijds vanwege de schaal waarop gemeenten op onderdelen van de wet moeten samenwerken met ketenpartners. Het Openbaar Ministerie wil bijvoorbeeld alleen zaken doen op de schaal van het arrondissement. Meldpunten voor personen met verward gedrag worden vaak op een kleinere schaal georganiseerd.

Meer achtergrondinformatie over: wat moeten gemeenten doen met de nieuwe Wvggz.

Kleine gemeenten kunnen nu al veel doen

We zien dat grotere gemeenten veelal het voortouw nemen en de kleinere in hun kielzog meenemen. Dit heeft tot gevolg dat de kleinere gemeenten gaan wachten tot de grotere met iets komen. Dat is niet verstandig. Een belangrijke vraag bij de implementatie is: welke ketenafspraken worden regionaal gemaakt en welke juist niet? Kleinere gemeenten kunnen al veel doen in afwachting van regionale ketenafspraken.

Wat wij voor uw gemeente kunnen doen

Samen met uw projectleider(s) voor de invoering van de Wvggz zetten we concrete stappen. Heeft u (nog) geen projectleider? Dan kunnen wij die leveren.

Wij gaan graag (vrijblijvend) met u in gesprek over:

  • een uitvoeringsplan voor het regelen van uw nieuwe taken
  • een toekomstvisie transformatie die de Wvggz beoogt

Wij nemen kennis mee van de:

  • Wvggz
  • Jeugdwet en Wmo 2015 (en praktijkervaring)
  • weg in het gehele zorg- en veiligheidsdomein

Ons expertteam Wvggz