Ruimte met impact

24 november 2017

Het terrein van de oude Prodentfabriek in Amersfoort vormde woensdagavond het toneel voor een nieuw inclusief ontwikkeld gebied, genaamd De Nieuwe Stad. Het gebied is tot stand gekomen in een proces van samenwerking tussen de eigenaar, ondernemers en de gemeente. Leefbaarheid ontstaat immers niet achter de tekentafels van de architecten, maar groeit in een organisch proces van vraag en aanbod. Zo ontstaan ook verbindingen die van tevoren wellicht niet denkbaar waren. Midden in dat gebied bevindt zich Het Lokaal, een foodhal gespecialiseerd in (biologische) streekproducten.

Inspirerend diner

Woensdagavond kwamen daar, in Het Lokaal, ambtenaren, sociaal ondernemers en projectontwikkelaars samen voor een inspirerend diner over de bijdrage van sociaal ondernemen aan gebiedsontwikkeling. Onder de noemer ‘Ruimte met Impact’ bespraken de aanwezigen het belang van sociaal ondernemerschap in het straatbeeld. “We moeten in ons achterhoofd houden dat het bij gebiedsontwikkeling om mensen gaat, niet om cijfertjes of bouweenheden.”

De samenleving vraagt van gemeenten om op een meer inclusieve manier naar het inrichten van gebieden te kijken. Er vindt een shift plaats van de tekentafel naar het veld. De behoeften van de lokale samenleving komen hierin steeds centraler te staan. Gebiedsontwikkeling is daarmee niet meer alleen een aangelegenheid van projectontwikkelaars en gemeenten. Maar ook marktpartijen en buurtbewoners hebben recht op inspraak en ruimte voor initiatief. Wij zien een balans tussen sociale inborst en financiële zelfredzaamheid, een lokale aanpak en duurzame innovatie als cruciale onderdelen van inclusieve gebiedsontwikkeling. Deze nieuwe aanpak vraagt van de verschillende stakeholders een meer (sociaal) ondernemende houding.

Samen komen tot een succesvol recept

Vanuit de verbindende kracht van eten ontwikkelden de sociaal ondernemers, gemeenten en projectontwikkelaars een recept voor succesvol sociaal ondernemen bij inclusieve gebiedsontwikkeling. Een mooie avond met verrassend resultaat, georganiseerd vanuit een uniek samenwerkingsverband tussen RadarAdvies, so/creatie en Starters4Communities. Hieronder vindt u het op de avond ontwikkelde recept voor succesvolle inclusieve gebiedsontwikkeling.

Inclusieve gebiedsontwikkeling vraagt om inclusieve samenwerking. Daarom hebben Radaradvies, so/creatie en Starters4Communities de handen ineengeslagen. De kracht van deze samenwerking zit in de combinatie van de sociaal ondernemende praktijk en stevige kennis van en ervaring met het bestuurlijke en ambtelijke reilen en zeilen.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

Onze focus ligt op het creëren van een sociaal ondernemende houding van alle betrokken stakeholders. Bent u ook benieuwd naar onze aanpak en wat het voor u kan betekenen? Heeft u bijvoorbeeld interesse in een zelfde soort diner? Neem dan contact op met Merle Verdegaal.

Deze avond kwam tot stand met medewerking van de gemeenten Enschede, Eindhoven, Ermelo & Utrecht, sociaal ondernemers van Luwies, Stichting Maatschappelijk Ondernemen Noord-Brabant, Ermelo Centraal & Het Bouwbedrijf BV, Het Lokaal BV en projectontwikkelaar Schipper Bosch.