Projectmanagement aanpak anti-lhbtiq+ geweld gemeente Amsterdam

02 november 2022

Om intimidatie, discriminatie van en geweld tegen lhbtiq+’ers te voorkomen en te bestrijden heeft de gemeente Amsterdam RadarAdvies gevraagd om een integrale gemeentelijke aanpak. Wim Klei-Overklift Vaupel Kleyn wil als projectmanager namens de Regenboog Veiligheidsalliantie eraan bijdragen dat lhbtqi+’ers veilig zichzelf kunnen zijn in de stad. 

Wim: “Nota bene Amsterdam is nog steeds geen veilige plek voor met name transgender mensen en lhbtiq+’ers met een biculturele achtergrond. Ik doe deze opdracht, omdat ik wil dat de veiligheid van de lhbtiq+ Amsterdammers nu eindelijk écht verbetert.”

Er is op verschillende vlakken veel aandacht voor het vergroten van de acceptatie van de lhbtiq+ gemeenschap in Amsterdam. Toch is discriminatie in verschillende gradaties nog steeds een onmiskenbaar probleem. Uit het Actieonderzoek anti-discriminatie lhbtiq+ blijkt zelfs dat agressie tegen lhbtiq+’ers zo gewoon is geworden dat betrokkenen er vaak niet eens meer van opkijken. Volgens het onderzoek zou in de ogen van slachtoffers de gemeente Amsterdam geen goede aanpak hebben. Bovendien verloopt het proces van aangifte doen, opsporing van de dader en hulp aan het slachtoffer niet snel genoeg.

Doel integrale gemeentelijke aanpak

Er moet een integrale gemeentelijke aanpak komen. De samenwerking met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, de Politie, het Openbaar Ministerie en de stadsdelen moet versterkt worden en er moet een betere interne samenwerking komen. Wim is als projectmanager aanspreekpunt voor zowel de lhbtiq+ gemeenschap als voor het college van Amsterdam.

Wim over zijn aanpak

Wim: “Ik probeer aandacht te geven aan de emoties die rond dit onderwerp hoog oplopen. Ik begin met goed luisteren en gesprekken aan te gaan die niet altijd makkelijk zijn. Daarna wil ik samen met de gemeenschap en maatschappelijke partners bouwen aan een aanpak die aansluit op de veerkracht van de lhbtiq+ gemeenschap zelf. Wat ook speelt, is hoe we ervoor zorgen dat slachtoffers incidenten vaker melden.”

Zelf op zoek naar een goed plan van aanpak?
Wij voeren lokale en regionale opdrachten uit op onder andere het snijvlak van politie, OM, veiligheid, welzijn en zorg. Ook binnen de Rijksoverheid hebben we al 30 jaar een stevig netwerk rond thema’s als democratische rechtsorde, veiligheid, radicalisering en polarisatie. We denken graag vrijblijvend met uw vraagstuk mee. Laat hieronder uw vraag of idee voor Wim achter.

Wim Klei-Overklift Vaupel Kleyn woont samen met zijn man in Amsterdam. Hij was recent betrokken bij de totstandkoming van de Amsterdamse Allianties diversiteit en inclusie. Wim is directeur van RadarAdvies en adviseert de top van gemeenten, het Rijk, de Europese Commissie en zorginstellingen.