Opdrachtgeverschap

Wanneer we spreken over de rol van de gemeente als opdrachtgever voor dienstverlening in het sociaal domein, gaat dit over meer dan alleen aanbesteden en contractmanagement. De organisatie (HOE), het resultaat (WAT) en goed relatiebeheer (WIE) zijn minstens even belangrijk. Vervolgens is de vraag: WIE gaat er in de organisatie sturen en waarop? Gemeenten zijn bezig met een zoektocht om opdrachtgeverschap op een goede manier in te vullen.

Gemeenten zoeken naar een systeem

Gemeenten zijn op zoek naar een systeem dat zorgt voor optimale kwaliteit, efficiency en effectiviteit binnen de grenzen van de daarvoor beschikbare middelen. De oplossing ligt in een samenspel van slim inrichten, positieve prikkels voor partijen en (waar nodig) het begrenzen van kosten.

  • Wie in het systeem ? Wie mag welke besluiten nemen?
  • Hoe kan de gemeente aanbieders in het systeem stimuleren om doelen te behalen.
  • Begrenzing: Idealiter zorgen inrichting en prikkels voor een systeem dat de doelen haalt en de gestelde normen met betrekking tot budget of volume niet overschrijdt. Echter, ook hier is de praktijk anders. Een aanbieder kan een belang hebben bij het leveren van meer volume.

Relatiebeheer

De kern is relatiebeheer. Gemeenten zijn gewend om “beheersmatig” te werken. Met de vele nieuwe taken voor gemeenten is deze systematiek niet te handhaven. Goed opdrachtgeverschap is niet eenvoudig. Je kunt het nog zo goed geregeld hebben met elkaar: gedegen contracten, een zorgvuldig doorlopen proces om te komen tot samenwerking, uitvoerige product- en procesbeschrijvingen en toch loopt het altijd anders dan verwacht. Het hoe en wat er gedaan moet worden blijkt moeilijker te scheiden dan gedacht. Termen als “vertrouwen” en “ partnership” betekenen opeens weinig en blijken erg afhankelijk van persoonlijke relaties. Opdrachtgever versus opdrachtnemer lijkt overzichtelijk, slechts twee personen. In de praktijk blijken aan beide kanten nog vele betrokkenen te zijn met eigen belangen, ideeën en vanuit diverse rollen.

Medewerkers als opdrachtgever

Medewerkers bij een gemeente zullen moeten leren hoe zij “op afstand” moeten sturen, op basis van goede relatieopbouw, prestaties en gezamenlijkheid. Dit kan niet uitgevoerd worden door één regisseur. Er zullen ambtenaren moeten zijn die de regisseur hierbij ondersteunen en zorgen voor onderlinge afstemming, zowel intern als extern.

Meer weten?

Wilt u meer weten over veranderend opdrachtgeverschap van de gemeente? Neem dan contact met ons op.