Praktijkontmoeting Banenafspraak en Nieuw Beschut Werk

12 januari 2017

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken hard aan de realisatie van de banenafspraak. De ambitie is helder: een inclusieve arbeidsmarkt. Met 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Daarnaast zullen er 30.000 beschutte werkplekken beschikbaar komen voor mensen die permanent begeleiding nodig hebben. Dat gaat niet vanzelf. Daar is commitment en creativiteit voor nodig. Reden voor het Aanjaagteam Banenafspraak om in samenwerking met Vijverberg Juristen en RadarAdvies een praktijkontmoeting te organiseren.

Voor wie

Bestuurders/directeuren, HR-managers/adviseurs, beleidsmedewerkers en OR-leden

Locatie

De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Datum en tijdstip

Maandag 6 maart, 13.00 - 17.00

Aanmelden via

praktijkontmoeting@radaradvies.nl

Programma

De ambitie is helder, de doelgroep ook (maar niet altijd vindbaar en beschikbaar) en de faciliteiten zijn geregeld (no risk polis, loonkostensubsidies, etc). Toch lopen veel ondernemingen, gemeenten, intermediairs en sw-organisaties nog tegen de nodige uitvoeringsvragen aan:

Hoe organiseren we het werkgeverschap? Welke arbeidsvoorwaardelijke en arbeidsrechtelijke aspecten zijn aan de orde? Welke rol heeft de medezeggenschap? En wat is nodig voor een duurzame inclusieve arbeidsorganisatie?

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 Inleiding door Hans Spigt en Peter Wiechmann
14.15 Praktijkontmoetingen in twee rondes
16.30 Afronding en Borrel

Inleiding

Hans Spigt (Aanjager Banenafspraak overheid)

Wat is bereikt? Welke vraagstukken komen uit de praktijk? Wat zijn oplossingen?

Peter Wiechmann (Bestuurder FNV)

Wat is de visie van FNV? Welke vraagstukken komt FNV tegen?

Praktijkontmoetingen

hans-spigtHoe realiseren we banen en hoe organiseren we het werkgeverschap?

Hans Spigt gaat in op hoe het werkgeverschap inhoud kan krijgen. Wat zijn de mogelijkheden en de goede voorbeelden? Specifiek wordt stil gestaan bij de Werkcoöperatie van meerdere werkgevers als werkgever voor de doelgroep van de Banenafspraak en de inclusieve arbeidsorganisatie als perspectief.

heleenArbeidsrechtelijke aspecten van de Banenafspraak en Nieuw Beschut Werk

Heleen van Soest, advocaat (voor Vijverberg Juristen), gaat in op de arbeidsrechtelijke aspecten van de Banenafspraak en Nieuw Beschut Werk. Daarnaast ruimte voor bespreking van casuïstiek.

Bert Otten 11 - voorkeurDraagvlak en medezeggenschap: de rol van de OR

Bert Otten van RadarAdvies zal ingaan op de vraag welke rol de OR heeft ten aanzien van de realisatie van de Banenafspraak en Nieuw Beschut Werk. Daarnaast ruimte voor bespreking van casuïstiek.

moniqueWe gaan aan de slag!

Monique Veldhoven (projectleider Banenafspraak VNG) over: Wat komt er kijken bij het aanstellen van mensen uit de doelgroep? Hoe creëer je werk? Hoe pak je werving, selectie en begeleiding aan?

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merle Verdegaal (RadarAdvies) via praktijkontmoeting@radaradvies.nl of 06-54375020.

U kunt zich aanmelden voor de praktijkontmoeting via praktijkontmoeting@radaradvies.nl.