Praktijkvoorbeelden bijeenkomsten

Voor het organiseren van uw online webinar of fysieke bijeenkomst hebben we technisch en inhoudelijk experts in huis die meedenken én -doen. U hoeft niet meer na te denken over de inhoudelijke opzet en/of over de technische zaken die belangrijk zijn voor, tijdens en na de meeting. 

Uw (digitale) bijeenkomst is een succes als u denkt aan onder andere:

  • programma en registratie
  • creatieve werkvormen, zoals visueel notuleren en infographics  
  • polls en breakout-sessies
  • uitnodigingen en registraties 
  • voorzitten en modereren
  • nazorg

Voorbeelden (digitale) bijeenkomsten

Opdrachtgever

Dienst Justitiële Inrichtingen

 

 

 

 

Opdracht

Het organiseren van een online bijeenkomst ten behoeve van deskundigheidsbevordering over complottheorieën. Specifiek ontwikkeld voor aandachtsfunctionarissen radicalisering van de regio Zuid-Holland-Zuid, in samenwerking met het Landelijke Steunpunt Extremisme en de gemeente Delft.

Uitwerking
– inhoudelijke sessie
– panelsessie
– discussies in break-outrooms

Resultaat
infographic met tips en handvatten
– deskundigheidsbevorderingen van aandachtsfunctionarissen radicalisering

Opdrachtgever

Opdrachtgever gemeente Nijmegen

Opdracht
Het organiseren en inhoudelijk begeleiden van de digitale bijeenkomst Globale kwesties, lokale effecten.

Uitwerking
– Expertisesessie
– Paneldiscussie
– Enquêteren

Resultaat
– Handvatten om met thematiek aan de gang te gaan.
– Welwillendheid om bij te dragen aan beleid van de gemeente.
– Kansen voor de gemeente om beleid beter aan te sluiten op beleving inwoners.

Opdrachtgever

In opdracht van Europese Commissie

Opdracht
Het organiseren en inhoudelijk vormgeven van bijeenkomsten van eerstelijnswerkers uit heel Europa op verschillende onderwerpen. We doen dit voor alle werkgroepen van het Radicalisation Awareness Network (RAN). Een voorbeeld: een werkgroepsessie over complottheoriën onder jongeren, waarbij jeugdwerkers en docenten uit heel Europa samenkomen en elkaars ervaring delen. 

Uitwerking
– Organiseren expertisesessie
– Begeleiden en faciliteren van discussies
– Werken aan case-studies in breakoutsessies

Resultaat
– Creëren van een hub voor uitwisseling van ervaring en discussie tussen eerstelijnswerkers uit verschillende landen.
– Meegeven en ophalen van inspirerende aanpak (bijvoorbeeld: bepaalde methoden om te reageren op complottheorieën in de klas). Dit dient als input voor een handboek.
– Peer review van bepaalde aanpak/interventie. 

Opdrachtgever

Opdracht
Voor het A&O fonds Gemeenten begeleiden onze experts Rik Scheele, David Sondorp en Hannie Dekker het Leernetwerk Sociaal Domein. Dit is 1 van de 3 leernetwerken die het A&O fonds organiseert in de periode november 2021 tot juni 2022. Doel: het ontwikkelen van sociaal leiderschap.

Uitwerking
– Kennissessie (voorafgaand)
– Fysieke en online bijeenkomsten
– Inhoudelijke expertise 

Resultaat
Meer kennis en zelfvertrouwen voor leidinggevenden binnen gemeenten 
 Betere omgang met interne en externe druk

Opdrachtgever

Opdrachtgever soweco
Soweco voert de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet uit voor zes gemeenten.

Opdracht
Het modereren van een webinar over de voorgenomen reorganisatie van Soweco.

Uitwerking
Paneldiscussie met leden van het bestuur, de raad van commissarissen en de directie waarbij alle personeelsleden digitaal konden participeren.

Resultaat
– Meer inzicht in de beweegreden, inhoud en gevolgen van de reorganisatie.
– Meer betrokkenheid bij het proces van reorganiseren.
– Suggesties voor de inhoud van de reorganisatie en het proces van reorganiseren van Soweco.

Opdrachtgever

Logo radaradvies

Opdracht
We organiseren inhoudelijke webinars over diverse onderwerpen en producten, bijvoorbeeld om inclusie en participatie te bevorderen. Het aantal deelnemers varieert van 20 tot wel 500 mensen.

Uitwerking
– Inhoudelijke expertisesessies
– De presentatie van handreikingen, feitenboeken en onderzoeken
– Opzet en (inhoudelijke) begeleiding van a tot z

Resultaat
– Informeren stakeholders, gemeenten en netwerk over nieuwe of bestaande (overheids)producten.
– Toetsing en bijsturen middels Q&A van bestaande producten.
– Ondersteuning van overheden voor een effectieve disseminatie product.

Voorbeeld
Webinar drieluik: samenleven in tijden van corona

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Even sparren om ideeën uit te wisselen voor uw (digitale) bijeenkomst? Dat kan altijd. Stuur een e-mail naar ons secretariaat of bel naar 020-4635050. Dan kunnen we samen uw mogelijkheden inventariseren.