Zicht en grip op uw bedrijfsvoering

De kosten in het sociaal domein rijzen de pan uit. Heeft u ook te maken met kostenoverschrijding en voorziet u verdere groei van de kosten? Wij kunnen u helpen met een concreet actieplan om kosten terug te dringen en te beheersen. 

Actieplan sociaal domein

Met een actieplan zicht en grip brengen we kostenontwikkeling, knelpunten en beheersmaatregelen in kaart. Daarna prioriteren we samen de te ondernemen (financiële) beheersmaatregelen. Dit is mogelijk voor het hele sociaal domein. We zijn er ook voor de uitvoering.

Stap 1: kostenontwikkeling in zicht

Op basis van data analyseren we het geheel aan kosten in het sociaal domein, of onderdelen daarvan, in uw gemeente. We brengen de hoogste kosten en grootste stijgers in beeld per wet (bijvoorbeeld binnen de Jeugdwet de jeugdzorgplus en jeugd-ggz) en kijken naar oorzaken van de kostenontwikkeling (bijvoorbeeld toename aantal verwijzingen door huisartsen, langere trajectduur en hogere trajectprijs).

Stap 2: inventarisatie beheersmaatregelen

We inventariseren alle knelpunten en beheersmaatregelen die voor uw situatie relevant zijn. De knelpunten en beheersmaatregelen hebben betrekking op het gehele spectrum, van toegang tot berichtenverkeer, en worden voorzien van verwachte opbrengsten. De beheersmaatregelen zijn concreet en op operationeel niveau uitgewerkt.

Stap 3: prioritering maatregelen en beleggen implementatie

We prioriteren de beheersmaatregelen in samenwerking met u. Hierbij wegen we onder meer in hoeverre de maatregel makkelijk te implementeren is en of deze op korte of langere termijn een besparing oplevert. We leggen vast bij wie de implementatie van de geprioriteerde beheersmaatregel belegd wordt en met welk mandaat.

Stap 4: zicht en grip op kosten

Er is een concreet actieplan zicht en grip voor uw gemeente. Zicht op kostenontwikkeling, knelpunten en beheersmaatregelen. Grip door inzet op geprioriteerde beheersmaatregelen.

De basis van uw actieplan

actieplan zicht en gripBekijk de infographic zicht en grip op kosten die kan fungeren als praatplaat en startpunt. Neem gerust contact op met Arnaud voor toelichting of meer informatie.

Of laat een bericht achter: