De Noordse Armoedeaanpak – opgavegericht bestaanszekerheid vergroten

01 maart 2022

In stadsdeel Amsterdam-Noord is de bestaanszekerheid van 60 Amsterdammers vergroot dankzij de Noordse Armoedeaanpak. Samen met het Noordse Armoedenetwerk hebben we door een opgavegerichte aanpak diverse projecten opgezet. Geen lange planvormingsfase, maar continu onderzoeken, leren, verbeteren, uitvoeren, evalueren en borgen.

De aanpak was simpel: zonder klassieke beleidsontwikkeling de knelpunten van inwoners en hulpverleners centraal stellen en direct actie ondernemen om die knelpunten aan te pakken. Het doel: meer huishoudens in armoede bereiken, beter gebruik van armoedevoorzieningen stimuleren en minder uitval.

Gewoon beginnen met een opgavegerichte aanpak

Je kunt opgavegericht werken tot op detailniveau uitwerken. Je kunt ook gewoon beginnen.

David SondorpCollega David Sondorp over de aanpak: “We zijn begonnen met 12 kleine pilots op concrete vraagstukken rondom bestaanszekerheid. We onderzochten in korte ‘sprints’ op kleine schaal in hoeverre bepaalde interventies effect hebben. De ideeën die bewezen effectief zijn, zijn geïmplementeerd. Met sprints vergroot je stapje voor stapje en bottom-up de bestaanszekerheid van de inwoner.”

Werk met een netwerk aan de opgave

De 12 pilots zijn opgezet voor een kleine groep mensen, maar het hele armoedenetwerk in Amsterdam-Noord was betrokken. Een groot netwerk van tientallen partijen. Een netwerk is een randvoorwaarde bij opgavegericht werken. De pilots zijn onderverdeeld in 4 onderwerpen:

  1. stress-sensitieve dienstverlening
  2. 18-/18+
  3. inkomensbeheer+
  4. ontwikkeling armoedenetwerk

Voorbeeld uitwerking pilot 18-/18+

Voor een van de pilots voor de doelgroep 18-/18+ hebben 6 organisaties uit de sociale basis van Amsterdam samengewerkt. Zij hebben:

  • bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met jongeren die bijna 18 worden en hun ouders.
  • met 2 inkomensbeheerorganisaties, schuldhulpverlening, Philadelphia ambulante begeleiding en de gemeente het product inkomensbeheer+ opgezet.
  • met hulpverleners van de maatschappelijke dienstverlener (verwen)middagen georganiseerd voor Amsterdammers met chronische stress. Zij kregen hier tijd en ruimte om even los te komen van de dagelijkse stress en de gelegenheid om onder begeleiding energie te halen uit het schetsen van een toekomst.

Succesfactor: hulpverleners in de lead

Bij de Noordse Armoedeaanpak zijn hulpverleners in de lead. Zij weten hoe het anders kan en hoe je huishoudens aantoonbaar en duurzaam een stap verder helpt. Er is veel ruimte gegeven om op basis van hun deskundigheid om een werkwijze te ontwikkelen die is toegespitst op dit Amsterdamse stadsdeel.

Interessant voor uw gemeente?

Interesse in een dergelijke aanpak in uw gemeente of heeft u vragen? Neem contact op met een van de aanjagers, David Sondorp.

Meer informatie over onze aanpak?

Vraag dan vrijblijvend de folder Opgavegericht werken met behulp van scrum aan. Deze krijgt u dan binnen drie werkdagen toegestuurd.