Analyse jongeren gemeente Gorinchem: meer preventie

30 maart 2020

Op verzoek van de gemeente Gorinchem hebben we een analyse uitgevoerd naar de situatie van de jongeren (12 – 18 jaar) in de gemeente. Aanleiding: het incident in het Gijsbert van Andelpark in november 2019. Gorinchem liet deze analyse doen om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen. Conclusie: de gemeente Gorinchem kan meer grip krijgen op probleemsituaties door meer preventie, eerdere signalering van jongeren met problemen en betere monitoring van deze jongeren.

Gorinchem kent, net als iedere andere gemeente, jongeren met problemen, variërend van lichte zorgen over de eigen ontwikkeling en vrijetijdsbesteding tot meervoudige problematiek. Deze problemen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van het incident zoals in het Gijsbert van Andelpark. Uit de analyse blijkt dat dit niet lijkt voort te komen uit structurele spanning tussen bepaalde (groepen) jongeren. Daarmee is niet gezegd dat dit soort incidenten in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden. Iets ‘uitvechten’ zal voor een deel van de jongeren altijd een manier van conflicthantering blijven.

Welke winst is er te behalen ter voorkoming van risicogedrag van jongeren?

Uit de analyse voor gemeente Gorinchem blijkt dat er nog winst is te behalen op preventie (positieve gedragsbeïnvloeding), signalering (van individuele problemen en spanningen) en monitoring van jongeren die reeds hulpverlening ontvangen (kans op negatief, op anderen gericht negatief gedrag).

Meer investeren in preventie

Direct na het incident is de burgemeester van Gorinchem in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van scholen, het jongerenwerk en andere professionals. Burgemeester Melissant-Briene: “Uit deze gesprekken en het rapport blijkt dat wij meer moeten investeren in preventie. Maar dat we ook moeten kijken of onze aanpak nog past bij de huidige leefwereld van jongeren, zoals de rol van social media.”

Handen ineen slaan

Wethouder van Doesburg: “Onze jongeren moeten de kans krijgen om zich positief te ontwikkelen. Wij zullen met onze partners de handen verder ineenslaan om de jongeren op een positieve manier te helpen bouwen aan zelfvertrouwen, (zelf)respect en een beter toekomstperspectief. Bijvoorbeeld door het aanbod van ons jongerenwerk aan te passen, vooral in relatie tot moeilijker te bereiken jongeren. Daarnaast zullen we, naast de professionals als jongerenwerkers en wijkagenten, ook scholen, verenigingen en ouders betrekken bij de signalering van problemen bij jongeren. We zullen meer activiteiten gericht op preventie gaan organiseren, zoals omgaan met groepsdruk. Dat gaan we doen in nauw overleg met de scholen en jongerenwerk. Wij kunnen niet de garantie geven dat het altijd goed gaat. En onacceptabel gedrag blijft onacceptabel.”

Bron: persbericht gemeente Gorinchem

Vragen over analyse- en/of onderzoeksaanpak?

Meer weten over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen op het gebied van jeugd of onderzoek? Neem gerust contact op met Maarten van de Donk.