Vergroten uitstroom werk- en participatie met analyse klantenbestand

De situatie op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren veranderd. De meeste werkzoekenden die willen en kunnen werken hebben inmiddels een goed arbeidsperspectief. Toch blijft er een zeer diverse groep uitkeringsgerechtigden over die om uiteenlopende redenen moeite heeft met de route naar participatie en werk. Een groep waar nu mogelijkheden voor ontstaan. 

Door het klantenbestand van uw gemeente te analyseren, zijn er gerichte interventies mogelijk voor de groep mensen die nu nog moeilijk te bemiddelen zijn. Hierdoor nemen de kansen op werk en participatie voor deze groep toe en behaalt u de door- en uitstroom doelstelling van uw gemeente.

Evidence based aanpak

Vanuit onze ervaring en expertise op het gebied van data-analyse en het sociaal domein hebben wij een evidence based-methode ontwikkeld. Deze methode is onder andere beproefd bij een regionale sociale dienst, waarbij de betrokken gemeenten praktische en gerichte interventies aangereikt hebben gekregen op basis van analyse van hun klantenbestand.

Hierbij hanteren wij vier kernwaarden:

  1. Wij voeren een gedegen data-analyse uit: we verzamelen alle benodigde data uit de systemen van uw organisatie, toetsen de data op betrouwbaarheid en zetten deze om in concrete stuurinformatie;
  2. Focus ligt op (economische) participatie klanten: wij zijn op de hoogte van de laatste inzichten als het gaat over (economische) participatie van klanten en bieden zo een data-analyse vanuit een inhoudelijk sterk normenkader;
  3. Leesbaar voor iedereen: rapportages op maat, aangepast aan de eindgebruiker;
  4. Zorg voor interpretatie: we zetten de resultaten om in concrete interventies.

Voorbeelden uitkomsten data-analyse

Klantbestand gemeente participatie werk