Onderzoek

Rekenkameronderzoek

Met een rekenkameronderzoek maken we inzichtelijk wat de resultaten en effecten zijn van het transformatiebeleid van een gemeente. Door hier tijdig onderzoek naar te doen, kan een gemeenteraad op voorhand (bij)sturen en risico’s beheersen. Lees meer over ons rekenkameronderzoek.

Effectmeting en monitoring

Wij onderzoeken voor gemeenten welke maatschappelijke initiatieven werken, wat ze opbrengen en bij wie de opbrengsten terechtkomen. We komen met duidelijke argumentatie en verantwoording. Lees meer over onze effectmeting en monitoring.

Praktijkscan sociale teams

Met een praktijkscan maken we als het ware een foto van de ontwikkeling van het sociaal team. Dit spiegelen we aan onze kennis van andere gemeenten. De gemeente en het team krijgen inzicht in de ontwikkeling van het team, wat er beter kan, en praktische handvatten worden aangedragen om verder te komen. Lees meer over de praktijkscan.

Transformatiescan

Met de transformatiescan brengen we snel in beeld hoe gemeenten de transformatie van het sociaal domein hebben vormgegeven en hoe ver ze zijn met het realiseren van de beoogde resultaten en effecten. Lees meer over de transformatiescan.

Onze onderzoekers kennen de praktijk

Onze onderzoekers hebben gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en veel ervaring met het werk binnen een gemeente. Ze nemen hun praktijkervaring – en die van hun collega’s – mee in hun onderzoek om een realistisch beeld te schetsen van het beleid, de uitvoering en ervaringen van inwoners in uw gemeente.