Onderzoek

Wij onderzoeken de dagelijkse praktijk van sociale vraagstukken. Denk aan de doorontwikkeling van sociale teams, de effectiviteit van beleid, de cliënttevredenheid binnen de jeugdhulp, de inzet van burgerkracht voor sociale activering of de mogelijkheden voor gemeenten bij het omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie.

Wij werken in opdracht van gemeenten, rekenkamers, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, het Rijk en de Europese Commissie. Doordat we onze praktijkkennis en onderzoekservaring combineren, zijn we in staat een scherp perspectief te bieden op beleids- en uitvoeringsvraagstukken die spelen bij uw organisatie.

Onze onderzoekers hebben ervaring met allerlei methoden en technieken. Afhankelijk van de opdracht en in afstemming met de opdrachtgever leveren wij maatwerk. Lees meer >

Onze onderzoekers zijn oprecht maatschappelijk betrokken. Zij kiezen de meest passende onderzoeksmethode(s) en gebruiken elkaars expertises voor het beste resultaat.

We voeren voor een breed scala aan opdrachtgevers onderzoeken uit, variërend van kleinschalig en lokaal tot Europees niveau. Lees meer >

Wij werken samen

Wij doen opdrachten in de breedte van het sociaal domein en op verschillende bestuurlijke niveaus. Hierdoor kunnen wij inzichten en contacten meenemen van het ene type onderzoek naar het andere type onderzoek. Om inzichten uit de praktijk te combineren met actuele wetenschappelijke inzichten werken wij regelmatig samen met universiteiten, hogescholen en wetenschappers met specifieke expertise.

Ons onderzoek heeft impact doordat:

  • … wij samenwerken met: de doelgroep die centraal staat in het onderzoek. Deze vormt ons startpunt en eindpunt. Daar zit de kennis over de vraagstukken, dilemma’s en problemen die er in de dagelijkse praktijk echt toe doen.
  • … wij praktijkervaring combineren met onderzoek: theorie, beleid en de sociale werkelijkheid zijn niet los van elkaar te zien. Door onze ervaring in adviesopdrachten weten we hoe de hazen lopen en welke personen en partijen een belangrijke rol spelen binnen een vraagstuk. Dit zorgt ervoor dat we op de juiste tijd en juiste plaats zijn wanneer wij data verzamelen.
  • …wij op maat leveren: op heldere wijze, waarbij we altijd maatwerk leveren gebaseerd op de behoeften. Zo leveren we de ene keer een overzichtelijk onderzoeksrapport, een andere keer een heldere infographic of factsheet of koppelen we de resultaten terug in een interactieve sessie waarna medewerkers er meteen mee aan de slag kunnen.
  • …wij gezamenlijk resultaten concreet maken: van resultaten naar heldere stappen: onderzoeken, leren en veranderen gaan hand in hand. Kennis op papier brengt de praktijk niet verder. Wij betrekken opdrachtgever, medewerkers en inwoners bij het omzetten van resultaten in voor hen bruikbare handvatten. Zo heeft ons onderzoek echt impact op de uitvoering.