Naar Onze diensten

Onderzoek en evaluatie

RadarAdvies is al 25 jaar een advies- en onderzoeksbureau voor sociale vraagstukken. Onze dienstverlening richt zich op de gehele beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, uitvoering, onderzoek en evaluatie.

Ervaring in het sociaal domein

De expertise van RadarAdvies ligt binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld op gebied van re-integratie, arbeidsmarkt, sociale wijkteams en de Wmo. Deze ervaring nemen wij mee in ons onderzoek om een realistisch beeld te schetsen van de beleidspraktijk in uw gemeente. Wij hebben veel ervaring met rekenkameronderzoek, strategisch onderzoek en beleidsonderzoek in opdracht van gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk. We onderzoeken bijvoorbeeld of beleid efficiënt en effectief is geweest en doen aanbevelingen om beleid te verbeteren. Ook voeren we ex ante onderzoek uit, zodat gemeenten of gemeenteraden meer zicht en grip hebben op toekomstige ontwikkelingen.

Enkele voorbeelden van onderzoeken en evaluaties

  • Voor de gemeente Weststellingwerf heeft Radar het functioneren van de gebiedsteams  geëvalueerd en daarbij adviezen geformuleerd om de gebiedsteams verder te ontwikkelen.
  • Voor gemeente De Ronde Venen heeft Radar onlangs een transformatie- en organisatiescan  uitgevoerd. Ook is op basis hiervan onderzocht of de formatie in het sociaal domein aangepast moet worden.
  • Voor het GAK Instituut heeft Radar in 2014 en 2015 een uitgebreid wetenschappelijk en praktijkonderzoek gedaan in zestien gemeenten naar de factoren die bijdragen aan een succesvolle decentralisatie in het sociaal domein .

Meer weten?

Wilt u meer weten over de onderzoeken en evaluaties van RadarAdvies? Neem contact op met een van onze onderzoekers.

Onze adviseurs

Wij denken graag mee met uw onderzoeksvraag

1 2