Naar Onze diensten

Onderzoek en evaluatie

RadarAdvies is al 25 jaar een advies- en onderzoeksbureau voor sociale vraagstukken. Onze expertise ligt op gebied van re-integratie, arbeidsmarkt, sociale wijkteams en de Wmo. Wij doen praktijkgericht onderzoek in uw gemeente, geven antwoord op uw vraag en doen aanbevelingen.

Onze onderzoekers kennen de praktijk

Onze onderzoekers hebben gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en veel ervaring met het werk binnen een gemeente. Ze nemen hun praktijkervaring – en die van hun collega’s – mee in hun onderzoek om een realistisch beeld te schetsen van het beleid, de uitvoering en ervaringen van inwoners in uw gemeente.

Verschillende soorten onderzoek

Onze aanpak richt zich op de gehele beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, uitvoering, onderzoek en evaluatie. We onderzoeken bijvoorbeeld of beleid efficiënt en effectief is geweest en doen aanbevelingen om beleid te verbeteren. Ook voeren we ex ante onderzoek uit, zodat gemeenten of gemeenteraden meer zicht en grip hebben op toekomstige ontwikkelingen. Soorten onderzoek die we doen:

Voorbeelden uit de praktijk

Wijkagenten en sociale teams kunnen op lokaal niveau veel voor elkaar betekenen bij het effectief aanpakken van (beginnende) sociale problemen. Deze samenwerking is echter niet vanzelfsprekend zo blijkt uit het praktijkonderzoek dat RadarAdvies in 2016 uitvoerde voor Het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap naar de samenwerking tussen sociale teams en de politie. Op casusniveau zijn (d.m.v. interviews en observaties) wijkagenten en sociaal werkers in zes gemeenten gevolgd. Bekijk hier de Onderzoeksrapportage contact sociale teams en politie.

Voor de gemeente Weststellingwerf heeft Radar het functioneren van de gebiedsteams geëvalueerd en daarbij adviezen geformuleerd om de gebiedsteams verder te ontwikkelen.

Voor gemeente De Ronde Venen heeft Radar een transformatie- en organisatiescan uitgevoerd. Op basis hiervan is onderzocht of de formatie in het sociaal domein aangepast moet worden.

Voor het GAK Instituut heeft Radar in 2014 en 2015 een uitgebreid wetenschappelijk en praktijkonderzoek gedaan in zestien gemeenten. We onderzochten de factoren die bijdragen aan een succesvolle decentralisatie in het sociaal domein.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de onderzoeken en evaluaties van RadarAdvies? Neem contact op met Bob de LevitaWietske Nijhof of Johan Kruip.

Onze onderzoekers

Wij denken graag mee met uw onderzoeksvraag

1 2 3