Go local!

Mijn gemeente zou eens wat meer naar haar inwoners moeten luisteren, niet iedereen is hetzelfde.”

Deze quote was het antwoord van Dries op mijn vraag hoe volgens hem het armoedebeleid van zijn gemeente ervoor stond. Hij stond in de rij voor een voedselpakket. Eind vorig jaar, in een middelgrote gemeente in Noord-Brabant. Ik bezocht de voedselbank samen met een collega om het armoedebeleid onder de loep te nemen.

Als adviseur van een bureau voor sociale vraagstukken spreek ik ze vaak: mensen die zich niet gehoord voelen. En Dries is zeker niet de enige. Inwoners van andere gemeenten waar ik tot nu toe op bezoek ben geweest, herkennen de gevoelens. Gevoelens van onbegrip en isolement bij inwoners zijn niet nieuw, maar hóe neem je hun gedachtes mee bij het maken van (nieuw) beleid?

Mijn advies om meer inwoners te bereiken: interview mensen op zogenoemde ‘vindplaatsen’. Dit zijn plekken waar de kans groot is dat je mensen aantreft die niet (goed) in beeld zijn bij de gemeente, maar die je wél een stem wilt geven in bijvoorbeeld een onderzoek. Betrek inwoners vandaag nog en niet pas over tien jaar.

Volgens Dries gaat het met name om meer maatwerk. “De manier waarop mijn gemeente hulp biedt, moet meer aansluiten op onze hulpvraag.”

Ik heb de tip van Dries meegenomen in onze aanbevelingen. Eén van onze aanbevelingen was om de bijzondere bijstand flexibeler toe te kennen, zodat deze meer toegespitst kan worden op de hulpvraag van inwoners.

Het leven in armoede en het hebben van schulden veroorzaakt veel stress. Deze stress leidt er onder meer toe dat het voor mensen moeilijk is om aan de lange termijn te denken. Terwijl dit vaak wél noodzakelijk is om uit de armoede te geraken. Het flexibel toekennen van de bijzondere bijstand kan helpen bij het weghalen van deze stress, in ieder geval voor even. Op die manier ontstaat er voor mensen weer ruimte om verder te kijken dan het hier en nu.

Om als gemeente goed dienst te kunnen verlenen aan inwoners is de inbreng van de mensen op wie het beleid zich richt onmisbaar. U heeft zojuist een manier gelezen om dit te doen.